آخرين قيمت سهام شركت مخابرات ايران

سهام شرکت مخابرات ایران در معاملات روز شنبه 25 شهریورماه در قیمت پایانی به 2239 ريال رسيد.


به گزارش ایسنا، سهام شركت همراه اول نيز در معاملات همين روز با مبلغ 44040 ريال معامله شد.


اين در حالي است كه سهام شرکت مخابرات ایران در معاملات روز شنبه هفته گذشته ( 18 شهريورماه ) به قيمت پاياني 2280 ريال و سهام همراه اول نيز در معاملات همين روز به قیمت پایانی 43249 ريال رسید كه قيمت سهام مخابرات با اندكي افزايش و سهام همراه اول چند صدم درصد كاهش داشته است.


​​