فناوری اطلاعات

گفتگو با رئیس هیئت مدیره رگولاتوری ترکیه: به گذشته ترکسل در ایران فکر نمی‌کنم

گفتگو: فاطمه ملکی
منبع: عصر ارتباط

 

اشاره

 

دکتر تایفون آکارر -رئیس هیئت مدیره رگولاتوری ترکیه- است که در سمینار همکاریهای مخابراتی میان ایران و ترکیه از دیدن منظره مذاکرات میان شرکتهای ترکیهای و ایرانی به وجد آمده و ابراز امیدواری میکند تا این ارتباط مستمر باشد. کم حرف است و محتاط و سعی میکند زیر بار حرفی که برایش مسئولیت میآورد، نرود. زیر بار سوالهایی که از او میکنیم نمیرود. آینده تجاری کشورش برایش مهم است و چشمش را بر تجربه تلخ ترکسل -بزرگترین اپراتور کشورش در ایران- میبندد و همکاریهای تجاری آینده را راهی برای جبران گذشته میداند. با او و دیگر همکاران ترک زبانش دور یک میز نشستیم تا برای دقایقی گپی دوستانه با او بزنیم.

 

 

آقای آکارر موضوع همکاریهای مخابراتی میان ترکیه و ایران و آینده آن چگونه خواهد بود؟


شرکتهای ایرانی و ترکیهای میتوانند ارتباطات کاری خود در زمینه تلفنهمراه، تلفن ثابت و اینترنت پرسرعت را بررسی کرده و شروع خوبی داشته باشند. موضوعات اصلی که شرکتهای ترکیهای به خاطر آن به ایران آمدهاند شامل اینترنت پرسرعت، تلفنهمراه و تلفن ثابت است که قرار است دولت ترکیه نقطه ارتباط همکاریهای آنها باشد.


10 گروه مختلف از ترکیه به ایران آمده اند که ممکن است میان هیچ یک از آنها با شرکتهای ایرانی ارتباطی برقرار نشود یا تعداد محدودی ارتباط کاری ایجاد شود اما آنچه که مهم است شروع این ارتباط کاری است که سرآغاز همکاریهای بعدی نیز خواهد بود. امیدوارم ارتباطات مخابراتی میان ایران و ترکیه به همین جا ختم نشود بلکه شروعی برای همکاریهای بعدی و حضور در دیگر کشورهای منطقه باشد.


یعنی شما قصد دارید حضور بین المللی خود را همراه با ایران تجربه کنید؟


کشورهایی مثل ایران و ترکیه با برخورداری از فکر اقتصادی و تولیدات خود میتوانند با شکلگیری همکاریها با یکدیگر به شکل قویتری محصولات خود را به دیگر کشورها ارائه دهند. ایران و ترکیه از بسیاری جهات همچون جمعیت جوان و بزرگی بازار مشابه یکدیگر هستند و این موضوع فرصت خوبی را برای همکاری میان دو کشور فراهم میکند که باید از این مزیت هر دو کشور در مقایسه با بازارهای اروپا به بهترین نحو بهره ببرند. ارتباطات بین ایران و تلهکام ترکیه ارتباط عمیقی است که براساس آن هر دو کشور میتوانند در قالب یک کنسرسیوم و یا شرکت در عرصه مخابرات کشورهای دیگر منطقه حضور یابند که تجارتی پرسود را برای هر دو کشور به دنبال خواهد داشت.


وضعیت مخابرات ترکیه پس از بحران اقتصادی دنیا به چه صورت درآمده است؟


رکود اقتصادی دنیا بر بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه بیتاثیر بوده و رشد بازار مخابرات ما همچنان به قوت خود باقی است و درحال پیشرفت است و به همین دلیل همکاری مخابراتی میان این دو کشور را در دستور کار قرار دادهایم.


وضعیت بازار ارتباطات ترکیه در چه شرایطی قرار دارد؟


ترکیه سه اپراتور تلفنهمراه دارد که بزرگترین آن ترکسل است و پس از آن ودافون و Avea قرار دارند که در مجموع 76 میلیون مشترک با 95 درصد ضریب نفوذ دارند. تعداد خطوط تلفنثابت این کشور نیز 17 میلیون خط، تعداد کاربران اینترنت 28 میلیون نفر و ضریب نفوذ آن را نیز 40 درصد است.


به تازگی هم به هر سه اپراتور تلفنهمراه ترکیه مجوز عرضه سرویسهای نسل سوم تلفنهمراه داده شده و قرار است تا پایان سال 2009 نیز پروانه وایمکس در این کشور اعطا شود.


اما در مزایده 3G که برگزار کردید تنها ترکسل شرکت کرده بود.


بله اما تصمیم گرفتیم به منظور ایجاد شرایط رقابت یکسان پروانه عرضه سرویسهای نسل سوم تلفنهمراه را به هر سه اپراتور بدهیم که هر سه پروانه در مجموع یک میلیارد یورو فروخته شد. طبق شرایط پروانه هم اپراتورها موظفند از روز 31 جولای 2009 در ساعت معینی شبکه خود را راهاندازی و نسبت به عرضه سرویسهای خود اقدام کنند.


آیا برای حضور شرکتهای ترک در ایران و سرمایهگذاری‌‌های آنها قوانین مشخص و معینی وجود دارد؟


ارتباطات شرکتهای خصوصی ترکیه با ایران موضوعی کاملا تجاری و بی ربط به دولت ترکیه است. نحوه فعالیت شرکتها به خود آنها و بازار ایران بستگی دارد که هر شرکتی به صورت مستقل در صورت برخورداری از توجیه اقتصادی فعالیتهای خود به سرمایهگذاریهای خود ادامه خواهد داد. رگولاتوری ترکیه نماینده دولت است و هیچگاه وارد موضوعات سرمایهگذاری و تجاری شرکتها نمیشود و هیچ فشاری به شرکتهای مبنی بر تحدید فعالیتهایشان وارد نمیکند.


چطور شد که بعد از حضور ناموفق ترکسل در مزایده اپراتور دوم ایران باز هم قصد ورود به این کشور را دارید؟


خب تردیدهایی در این خصوص ایجاد شد اما باز هم باید وارد بازار میشدیم و کار میکردیم. نمیتوانستیم به گذشته فکر کنیم و برای همیشه درهای ورود به بازار ایران را بر خود ببندیم. اتهام ترکسل مبنی بر اجرا نکردن تعهداتش هم نادرست است چرا که هیچ وقت به این اپراتور هیچ فرصتی داده نشد تا اصلا کارش را شروع کند تا بخواهد تعهداتش را اجرا کند.


از شکایت ترکسل علیه ایران و مطالباتش خبر دارید؟


ترکسل به صورت مستقل و بدون حضور دولت ترکیه شکایت خود را در پاریس تا حصول نتیجه ادامه میدهد و منتظر است تا حکم قطعی میزان خسارتهای وارده به آن پس کنار گذاشته شدنش از مزایده اپراتور دوم ایران صادر شود.


باید تاکید کنم که نباید به گذشته فکر کنیم، باید در مورد آینده و فعالیتهایی که قرار است انجام دهیم بیندیشیم تا بتوانیم تجارت خوبی را در پیش بگیریم. البته اختلافات و شکایتها در ترکیه اینقدر مهم نیست که شرکتها کار خود را کنار بگذارند.


پس چرا در مزایده اپراتور سوم تلفنهمراه ایران شرکت نکردید؟


دولت هیچ وقت در اینطور مزایدهها و مناقصهها شرکت نمیکند و خود اپراتورها در مورد سرنوشت تجاری خود تصمیم میگیرند و چنانچه تمایلی داشته باشند و مطابق برنامه تجاری آنها باشد بیشک در مزایدهها و مناقصههای بین المللی شرکت میکنند.


در این میان رگولاتوری تلاش میکند تا ارتباطات مورد نیاز آنها را برقرار کرده و راه را برای آنها تسهیل کند و در صورت بروز اختلاف، مشکلات آنها را حل کنیم.


خبر دارید که از میان اپراتورهای ترکیه کسی قصد خرید سهام شرکت مخابرات ایران را دارد یا خیر؟


بله. شرکتهایی هستند که درحال بررسی شرکت در مزایده خرید سهام شرکت مخابرات ایران هستند اما از جزئیات آن بیخبرم.


رگولاتوری ترکیه بیشتر یک مدیر برنامه برای شرکتها به منظور ایجاد ارتباط و حل مشکلات آنها است و سعی ما بر این است که مشکلات را حل و در مورد مشکلات پیش آمده قضاوت کنیم که حتی گاهی بر اثر ناخوشایند بودن قضاوت ما برای هر یک از طرفین ممکن است از رگولاتوری نیز شکایت شود که ممکن است در ایران این قضیه کمی‌‌خارج از تصور باشد و یک شرکت خصوصی هیچگاه تصور اینکه از دولت شکایت کند را نداشته باشد و حتی آن را قبیح میداند اما در ترکیه به دلیل دولتی بودن دادگاه رای نمیدهد.


قیاسی بین فعالیتهای رگولاتوری ایران و ترکیه داشته اید؟


دولت ترکیه همه امور خود را به شرکتهای خصوصی واگذار کرده و قوانین مورد نیاز نیز تدوین شده است اما در ایران اینطور نیست و همچنان قانونگذاری در رگولاتوری ایران ادامه دارد.


در ایران نیازی به قانون رگولاتوری نیست زیرا همه کارهای مخابراتی را دولت انجام میدهد و زمانیکه این امور به شرکتهای خصوصی واگذار شود، به قانون نیاز است.


ارزش بازار مخابرات ترکیه چقدر است؟


چیزی که مشخص است حجم سرمایهگذاریهای مخابراتی در ترکیه است که اکنون به 30 میلیارد دلار رسیده و همین حجم زیاد سرمایهگذاری شرکتهای خصوصی در این کشور است که موجب شده تا شرکتها روند فعالیتهای خود را با دقت پیگیری کنند.


آینده روابط کاری و فعالیتهای تجاری میان ایران و ترکیه را چطور ارزیابی میکنید؟


هر دو کشور باید با باز کردن مسیر فعالیتهای خود، همکاریهای مشارکتی را افزایش دهند و به سمت کشورهای اطراف برای سرمایهگذاری بروند. درحال حاضر حجم همکاریهای مخابراتی میان ایران و ترکیه بسیار اندک است که امیدواریم سطح روابط همکاریهای دو کشور بسیار گسترده شود. البته تاکید میکنم که فناوریهای جدید موجب قوی شدن ارتباطات میشود و ترکیه و ایران میتوانند از طریق همکاری در کشورهای دیگر روابط خود را تحکیم ببخشند.

 


​​