فناوری اطلاعات

رودرو با وفا غفاریان: شرکت‌های کوچک نمی‌توانند پیشرانه تکنولوژی باشند

گفتگو: میثم قاسمی - فاطمه ملکی
منبع: عصرارتباط

 

اشاره


شاید مهمترین نکته این بخش از گفت و گو، صراحت سوالاتی باشد که از غفاریان پرسیده شده است. در حقیقت سوالات این مصاحبه بدون تعارفات معمول و پردهپوشیهای مرسوم مطرح شدند و البته غفاریان نیز با آرامش به تمامی این سوالات پاسخ گفت. شاید آنچه بهعنوان پاسخ در ذیل این سئوالات دیده میشود، برای تمامی خوانندگان قانعکننده نباشد، اما وجه اصلی که به پرسش کشیدن یک مقام مسئول است و نفس گفت و گو برای همین موضع ترتیب داده شد، تا حد زیادی رعایت شده است.

 

مخابرات برنامهای دارد برای Fiber to Home که ظاهرا مراحل اجرایی آن شروع شده است؟


نه هنوز شروع نشده. یک پروژه آزمایشی را در منطقه خاصی دنبال میکنیم که صرفا بحث تجربی است.


هنوز اجرا نشده؟


نه هنوز هیچ چیز اجرایی نشده. برنامهریزی اجرایی و عملیاتی هم نشده است.


چند روز پیش یک مصاحبه خواندم که گفته بودند پایلوت تمام شده است.


نه، هنوز شروع نشده.


در مورد اینترکانکشن (اتصال متقابل) که الان موضوع خیلی داغی است؛ آقای فیضی چند روز پیش اعلام کردند که میخواهیم توافقی موضوع را حل کنیم. اولا فرمول واقعی اینترکانکشن چی است؟ یعنی بر چه مبنایی محاسبه میشود؟ ثانیا میگویند اینترکانکشن برای اپراتورها سودآور است. اینکه شما آن را زیانده میخوانید، علتش چیست؟


فلسفه زیربنایی اینترکانکشن این است که وقتی دو شبکه به هم متصل میشوند، هر شبکه بابت استفاده از شبکه مقابل، باید هزینه یک دقیقه آن شبکه را بپردازد. حالا با این فلسفه بدیهی است که اگر یک شبکه کوچک به یک شبکه بزرگ متصل شود؛ چون هزینه یک شبکه بزرگ- هم در سرمایههای موجود (Capex) و هم هزینههای جاری (Opex) - بیشتر است، پس هزینه یک دقیقه مکالمه در این شبکه بیش از یک دقیقه شبکه کوچک است. در مورد تعرفههای ما این برعکس است. یعنی تعرفههای اینترکانکشنی که در زمان دولت هشتم در اسناد مزایده گذاشتهاند، مبلغی که ما بابت استفاده از شبکه ایرانسل میپردازیم، بیشتر از بهایی است که آنها بایت استفاده از شبکه ما میپردازند. این طبیعی است که هزینهها را پوشش نمیدهد. یعنی ما پولی که از ایرانسل میگیریم با هزینهای که برای شبکه میکنیم، در اغلب موارد ما را با ترازهای منفی مواجه میکند. منتها در همان پروانهای که برای ایرانسل صادر شده، گفته شده که این جداول به مدت دو سال است و بعد از آن بر مبنای اصولی که وجود دارد، با هم توافق کنید. حالا دو سال سپری شده است. کار برای رسیدن به توافق مشخص شده، روشهای استانداری که ITU توصیه میکند هم مشخص شده است با مدیرعامل ایرانسل هم صحبت شده که ایشان هم آمادگی دارد که تعرفههای اینترکانکشن را بررسی کنیم. در همین ایام باید جلسات اولیه شروع شود. درباره مبانی کار با هم توافق میکنیم و بعد وارد حساب و کتاب میشویم که ببینیم هزینه یک دقیقه ایرانسل چقدر است و هزینه ما چقدر است.


اگر توافق نشود چه؟


اگر توافق نشود، بر مبنای چیزی که در پروانه پیشبینی شده، 10 درصد به همان جداول اضافه میشود و مبنای اینترکانکشن میشود که میدانید وضع را بدتر میکند. چون 10 درصد یک تعرفه بالاتر، آن را بیشتر افزایش میدهد.


الان مفاهمه وجود دارد که بنشینیم و براساس یک طرح اصولی، مدلی برای نرخ اتصال متقابل بهدست بیاوریم.


در نشست خبری، گفتید که حاشیه سود منفی 4درصد در این زمینه وجود دارد. هنوز این حالت هست؟


بله، براساس گزارشهای مالی سال 87 رقمی که به دست آمده همین است.


اینترکانکشن فرمول مشخصی دارد؟


بله. فرمولی دارد که ITU بر مبنای محاسبه هزینه شبکه آن را توصیه کرده است.


یکی از مدیران سابق اسپادان میگفت وقتی برای برقراری رومینگ پیش مدیران همراه اول رفتیم، گفتند "ما یک آشی پختهایم. شما میخواهید یک نخود در آن بیندازید و شریک شوید" و قبول نکرده بودند. چرا مخابرات با شرکتهای کوچک دور و بر خودش اینطور رفتار میکند؟


من اصلا از این چیزها بیاطلاع هستم.


الان رابطه شما با اسپادان چگونه است؟


خیلی خوب است. ما سهامدار اسپادان هستیم. اسپادان جزئی از سرمایهگذاریهای ما در اپراتوری محسوب میشود. رابطه بسیار خوبی هم وجود دارد. در مجامع باید شرکت کنیم و عضو هیئت مدیره باید داشته باشیم.


با اپراتور کیش چطور؟


نه. با اپراتور کیش نسبت خاصی نداریم. نه سرمایهگذاری شده و نه در شکلگیری نقشی داشتیم.


سرمایهگذاری منظور نبود. رابطهتان چگونه است؟


مجزا است. رقابت که نداریم، چون کل جمعیت کیش 25- 20 هزار نفر است. رقابت به آن مفهوم وجود ندارد.


رومینگ دارید؟


نه رومینگ نداریم. قرارداد رومینگ نداریم اما از نظر فنی برقرار شده است، یعنی چیزی بهعنوان رومینگ به ما پرداخت نمیکنند اما از نظر فنی برقرار است.


با اسپادان چطور؟


نه. رومینگ نداریم. رومینگ هم تقریبا مانند اینترکانکشن است. اینترکانکشن روی لایه فیزیکی برقرار میشود؛ رومینگ روی امواج است. آن هم باید تعرفهاش مشخص شود. مثل رومینگ ما با کشورهای خارجی. البته معادلات تعرفهای بین اپراتور دو کشور با اپراتور درون کشور متفاوت است.


آقای سجادی، مدیرعامل سابق اسپادان، میگفتند در قرارداد اسپادان بندی وجود دارد که مخابرات آن را قبول ندارد. آن بند تنها بندی است که آنها به آن استناد میکنند برای رومینگ؛ ولی شما قبول نمیکنید. چرا؟


یک بند بهعنوان رومینگ وجود دارد اما شرایطی دارد. ما هنوز به آن شرایط نرسیدهایم و هنوز رومینگ برقرار نشده است، دارند مذاکره میکنند؛ ولی بحث اصلی همین است که بتوانند به یک تعرفه قابل قبول برسند.


در نشست خبری گفتید که ترمینیشن به اپراتورها ربطی ندارد. بعد از آن VoIPکارها صدایشان درآمد که آقای غفاریان و آقای دزفولی با یکدیگر دستشان توی یک کاسه است و با هم ترمینیت میکنند. انگشت اتهام به سمت شما است که شما خودتان دارید این کار را انجام میدهید و اینکه درآمدهایی که آنها میتوانند داشته باشند را اپراتورها به سمت خودشان میبرند.


هم این کار خلاف قانون است و هم اینکه ما اصلا در چنین کاری وارد نمیشویم. آنجا هم عرض کردم، کسی که قاچاق ترافیک میکند، اگر سیمکارت ایرانسل بخرد، این چه ارتباطی به ایرانسل پیدا میکند؟ ممکن است سیمکارت ما را بخرد ممکن است برود تلفن ثابت بخرد. یادتان هست، سابق این بحث عبور غیر مجاز ترافیک بر مبنای تلفن ثابت انجام میشد. آن موقع که اصلا موبایل نبود. آیا آن موقع مخابرات این کار را میکرد؟ اصلا مخابرات درگیر این کار نبود. مخابرات برعکس این افراد را پیدا میکرد و تحویل سیستم قضائی میداد چون درآمدهای مخابرات را به شدت کاهش میداد. بعد رفتند سراغ ارتباط سیار و حالا هم سراغ ایرانسل یا هر جای دیگری. ایرانسل نمیتواند کنترل کند که سیمکارتی که میفروشد برای چه کاری استفاده میشود. بحث رجیستریشن جدا است و حتما باید رجیستر بشود؛ اما اگر کسی رفت و یک سیمکارت گرفت و با آن ترمینیت کرد، این ارتباطی با اپراتور ندارد.


البته در آن جلسه هم گفتم که ترمینیشن اشتباه است. اورجینیشن انجام میشود. ترمینیشن معمولا به صورت بالک، یا با ماهواره یا با VoIP انجام میشود. به هر صورت انبوه انجام میشود. بعد که میخواهند بفرستند برای کشور مقصد، میآیند از سیمکارت یک جایی استفاده میکنند که میشود اورجینیشن. همانطور که آن روز هم عرض کردم، اپراتور نقش وکنترلی ندارد. نمیتواند ضمانتی بدهد که کسی که سیمکارت من را خریده برای چه کاری میخواهد استفاده کند.


اما آنها معتقدند کسی نمیتوانند روی یک سیمکارت اینقدر اورجینیت کنند.


یکی نمیخرند؛ صدتا میخرند. معمولا هم یک بدهی سنگین بالا میآورند و سیم کارت را رها میکنند.


آماری دارید که چقدر از ترافیک شبکه به این موضوع ارتباط دارد؟


شرکت زیرساخت دارد. جایی که کنترل میکند، زیرساخت است. بله آمار دقیقی دارد اینکه دستمان در یک کاسه است، اصلا معنا ندارد.


دقیقا کسی که خودش دارد این کار را انجام میدهد، این حرف را زد.


این کار درآمدهای ما را کاهش میدهد چون به میزانی که ترافیک بین الملل (ما میگوییم ریفایل) انجام میشود، درآمدهای بین المللی شرکت مخابرات کاهش پیدا میکند. یعنی اگر کسی این کار را نکند همه مردمی که میخواهند با خارج تماس بگیرند، میآیند از همین تلفن‌‌ها استفاده میکنند و یک مبلغی به ما میپردازند یک مبلغی هم ما به زیرساخت میپردازیم. اگر کسی بیاید ورود و خروج غیر مجاز ترافیک انجام دهد، اولین کسی که لطمه میخورد، ما هستیم که درآمدهایمان را از دست میدهیم.


آقای فیضی در کنفرانس مطبوعاتی گفتند طبق قانون بودجه، بقیه سهام شرکت مخابرات ایران باید تا پایان خرداد ماه واگذار شود؛ اما هنوز این اتفاق رخ نداده است. شما اطلاع دارید چه زمانی این سهام فروخته می‌‌شود؟


نه. ولی یک نکته دیگر هم آقای مهندس فیضی گفتند، که مهم بود. گفتند اصلا واگذاری در اختیار شرکت مخابرات ایران نیست. ما در واقع یک وکالت دادهایم به سازمان خصوصیسازی و کل داراییهایمان را هم اعلام کردهایم. آنها برنامهریزی برای واگذاری سهام خواهند داشت. البته ما با سازمان خصوصیسازی همکاری خیلی نزدیکی داریم و سعی میکنیم در ابعاد مختلف کمکشان کنیم؛ ولی بحث واگذاری در اختیار سازمان خصوصیسازی است. ما واگذار شونده هستیم، نه واگذار کننده.


آقای کرد زنگنه هفته پیش به یکی از خبرگزاریها گفته بود که برای واگذاری مخابرات، کارگروهی متشکل از وزارت اقتصاد و امور دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده. شما در آن کار گروه هستید؟


ما یک نفر بهعنوان مشاور فقط داریم؛ ولی عضو رسمی کارگروه نیستیم. ما از آقای کرد زنگنه خواستیم که یک نفر را اجازه بدهند حضور داشته باشد که آقای مهندس فیضی را معرفی کردیم برای اینکه اطلاعات لازم را بدهد.


قرار است هواوی سهام مخابرات ایران را بخرد یا با شما شریک شود؟


نه.


بعد از برنامه روز جهانی ارتباطات در سالن شهید قندی، خودکارهایی به خبرنگاران داده شده که آرم شرکت مخابرات ایران و شرکت هواوی چین روی آن بود ...


از آقای زارعیان بپرسید من در جریان نیستم.


الان هم اگر با استفاده از لپ تاپ، اینترنت وایرلس ساختمان مخابرات را جستوجو کنید، اسمش هواوی است.


بله ما خیلی از امکاناتمان هواوی است خیلی هم نوکیا و زیمنس و برندهای دیگر است. این به این مفهوم نیست که آنها میخواهند سهام ما را بخرند. تاکنون هیچ صحبتی که هواوی میخواهد سهام ما را بخرد، وجود نداشته. هیچ صحبتی نبوده. یعنی کوچکترین بحثی هم راجع به این موضوع نشده است.


ولی تسلط چینیها بر بازار تجهیزات مخابراتی ایران خیلی زیاد است. یعنی خیلیها از این موضوع نگران هستند که چرا فقط از چینیها خریداری میشود.


این گونه نیست، اصلا اینگونه نیست. شما اگر در بخش موبایل، بهطور مشخص با سهم دیگر شرکتها مقایسه کنید، اصلا قابل مقایسه نیست. چینیها خیلی تلاش میکنند وارد این بازار شوند. منتها بحث رقابت هست. آنها هم تلاش میکنند وارد شوند. ما مناقصاتی داشتهایم که دیگر شرکتها همان قیمت چینیها را دادهاند که طبیعتا این معنای خاص خودش را دارد.


من مناقصهای سراغ دارم که رقم پیشنهادی دو شرکت که یکی چینی است یکسان بوده، اما شرکت ایرانی طرف چینی را ترجیح داده است. علت این چیست؟


من اولین بار است که چنین چیزی میشنوم. باید ببینم دقیقا مناقصه چه بوده.


مثلا در مورد وایمکس این اتفاق افتاده است.


آن شرکت قطعا ما نبودیم. چون ما که اصلا در وایمکس وارد نمیشویم. معمولا یک سیاست اینگونه حاکم است که در لایههای مختلف از شرکتهای گوناگونی استفاده میشود.


پس طبق تواناییهایشان رقابت میکنند؟


این سیاست را میدانم وجود دارد که آنجا که سرعت پائین میخواهند، همه میتوانند رقابت کنند، اما جاییکه سرعت بالا است، قابلیت رقابت کاهش پیدا میکند.


تعرفههای تلفن ثابت و همراه چند سالی هست که تغییر نکرده. آیا مخابرات برنامهای برای افزایش تعرفه دارد؟


تعرفهها خیلی تغییر کرده. در تلفن سیار، کلی تعرفهها را پائین بردیم. حتی در ثابت هم تعرفه اشتراک را به 50 هزار تومان رساندیم. ما تقریبا هرچه روند تغییر تعرفه، چه تعرفه کارکرد و چه اشتراک داشتیم، کاهشی بوده است. یک بخشی هم داریم که بخش برآوردهای اقتصادی است. دائم این معادلات را برآورد میکند و به ما در هیئت مدیره گزارش میدهد. فعلا هیچ برنامهای برای تغییر تعرفه نداریم.


در نشست خبریتان گفتید که میخواستید ACS (خدمات پیشرفته ارتباطی) را بهعنوان یادگاری از خودتان بگذارید که نشد. تاکنون زمانهای مختلفی برای راهاندازی پایلوت آن اعلام شده که هیچکدام به نتیجه نرسیدند. مدیران مخابرات میگویند پیمانکار به تعهداتش عمل کرده است. مشکل چیست؟


حق با شما است. از نظر فنی سیستم نصب شده و یا اگر بخواهم دقیقتر بگویم، آن سیستم اصلی، سرورها و Core سیستم نصب شده که اینجا میتوانید یکی از دستگاههای آن را هم ببینید... (اشاره میکند به دستگاه کوچکی که روی تلویزیون است)


فکر کردم رسیور ماهواره است.


نهخیر ماهواره نداریم. همینها است که درASC استفاده میشود. از نظر فنی مشکلی نداریم اما سه- چهار مرحله را باید طی کنیم که بتوانیم خدمات بدهیم. چه در مرحله پایلوت و چه نهایی. یکی محتوا است. در ایران در زمینه محتوای دیجیتال مقداری مشکل داریم؛ البته صدا و سیما خیلی همکاری کرد با سروشرسانه و تبیان هم مذاکراتی شده؛ اما به هر صورت یکی از بحثهای ما برای عملیاتی شدن ACS، محتوا است. یکی دیگر از مراحل، تعرفه است که باید به تصویب برسد. حتی در مرحله پایلوت باید انجام شود. برآوردهای اولیه این کار را دارند انجام میدهند و در نهایت باید رگولاتوری تصویب کند. یکی دیگر از گلوگاهها، بحث ارتباط با مشتری است. ایده اولیه ما این بود که PAPها و ویدئو کلوپها را درگیر کار کنیم این هم هنوز محیا نشده است.


فکر میکنید چه زمانی آماده شود؟


اینقدر از این زمانها به من دادهاند که واقعا نمیتوانم زمان دقیقی بگویم. پروژه خوبی بود. حیف شد. اگر ما میتوانستیم در طول دولت نهم این سرویس جدید را با یک قیمت مناسب در اختیار مردم بگذاریم، من مطمئن هستم به یاد ماندنی میشد.


در بحثی که مدتی پیش با آقای یوسفپور داشتیم، به همین نقطه تامینکنندگان محتوا رسیدیم. من فکر میکنم تامین محتوا اصلا پروژه مخابرات نیست که خودش را معطل میکند که حتما محتوایی تامین بشود و بعد سرویس بدهد. شاید مدلی مانند ویترین ایرانسل نشان داد که اگر بستری باشد، جاهایی هستند که خدمات بدهند که امروز زیاد دیده نمیشوند.


هر دو مدل وجود دارد. در دنیا هم همین است. هم تامینکنندگان محتوای مستقل وجود دارند و هم اپراتورهایی وجود دارند که خودشان این سرویسها را میدهند. من هم موافقم که اگر تامین محتوا بخواهد منحصر به اپراتورها بماند، خیلی فرصتها از دست خواهد رفت. اگر جایی بیاید سرویسی روی شبکه بدهد، قطعا ما آماده هستیم که فضا را برایش باز کنیم و کمک کنیم که کار را انجام بدهد.


در مورد وایمکس شما اعلام کرده بودید که میخواهید وایمکس را از اپراتورهای دیگر بخرید. خودتان قصد ندارید وارد شوید؟


نه به ما پروانه داده نشد. ما درخواست داشتیم اما داده نشد. طبیعتا ما باید بایستیم که اگر اپراتوری اجرا کرد، خدمات را از آن بخریم.


ولی در خیلی از استانها آن سقف سه اپراتور پر نشده و شما وقتی کاملا غیر دولتی شدید، میتوایند پروانه بگیرد.


نه کلا به ما اجازه ندادند وارد مزایده بشویم.


یعنی شرکت مخابرات ایران هیچ وقت نمیتواند ارائهدهنده خدمات وایمکس باشد؟


عجالتا با آن سهم دولتی و با آن قیدی که گذاشتند که نباید دولتی باشد. این هم از همان داستانهای اینترنت پر سرعت است. الان وایمکس کو؟ چه کسی عرضه میکند؟ من از تمام وندورها سوال کردم، هنوز یک LC هم گشایش نشده. کی ضرر میکند؟


میگویند مشکلشان دقیقا همین LC است.


نه. میخواهم بگویم یک نفر برنده نیست که سرمایهگذاری کند. وقتی ما میگوییم سه میلیون پورت میخریم، سریع کار انجام میشود. اصولا شرکتهای کوچک هیچوقت نمیتوانند پیشرانه تکنولوژی باشند. من این را دهها بار هم گفتهام. به رگولاتور هم گفتهام. در دنیا هم همین است. همیشه پیشرانه شرکتهای بزرگ بودهاند. منتها ما جلوی شرکت بزرگ را میگیریم، حالا بنشینید تا وایمکس بیاید. ما را هم محروم کردند. کشور را هم محروم کردند.


اگر سهامتان واگذار شود چه؟


حالا واگذار بشود، درخواست کنیم. بدهند. میدانید ما بهعنوان یک اپراتور سایت و دکل داشتیم، امکانات و پول برای سرمایهگذاری داشتیم. خودمان هم مشتری بودیم. وایمکس میتواند بستر بسیار مناسبی برای اینترنت پرسرعت باشد. میدانید که یکی از کاربردهای وایمکس در دنیا، اینترنت پرسرعت روی نوت بوکها است.ما یک پایلوت هم در شیراز زدیم. میدانستید؟


برای وایمکس؟


یک صحبتی کردیم. یک مجوز چند ماهه گرفتیم. قبل از این مزایده بود. بسیار سریع یعنی تقریبا در دو ماه، شبکه آماده شد. هم درباره اینترنت پرسرعت بسیار خوب جواب داد و هم در مورد توسعه شبکه ثابت، پشتوانه خوبی بود. یعنی هرجا ما کابل نداشتیم، یک گیرنده وایمکس میگذاشتیم و وصل میکردیم به یک کافو و شبکه را توسعه میدادیم. خیلی نتیجه خوبی به ما داد. چرا؟ چون ما اپراتور هستیم. وایمکس برای کسی که تلفن ثابت و همراه دارد، همگرایی ایجاد میکند.


خیلی سریع اجرا شد و خیلی سریع هم جواب داد و تجربه خوبی بود. اگر جهتگیری نمیشد، الان ما میتوانستیم حداقل در شهرهای بزرگ وایمکس را عملیاتی کرده باشیم. الان که این اجازه را نداریم، باید صبر کنیم که اپراتورها سرمایهگذاری لازم را انجام داده و سرویس بدهند و بعد ما برای بعضی خدمات از امکانات آنها استفاده کنیم.


در واقع همان بلایی که سر اینترنت پرسرعت آمد، احتمال دارد سر وایمکس هم بیاید.


دقیقا همینطور است. من پیشبینیام همینطور است. یعنی پیشبینیام این نیست که یک چیز عملیاتی سریع را شاهد باشیم.


شما فرمودید که میخواهید سرویس وایمکس را از این اپراتورها بخرید. چه چیزی قرار است روی آن بدهید؟


یکی بحث شبکه زیرساخت تجمیع کننده (Backhaul) است. هماکنون در موبایل همه ارتباطها بین BTS و BSC توسط لینک ماکروویو انجام میشود. اینها کامل میتواند روی وایمکس منتقل شود. اصلا فلسفه شکلگیری پروانه وایمکس از اینجا بود. هم هزینهها را پائین میآورد و هم قابلیت اطمینان شبکه را بالا میبرد. ماکروویوهایی که ما داریم، یک مقدار باد بیاید، هوا گرم وسرد شود، شروع میکند به اذیت کردن. وایمکس خیلی خوب میتواند اینجا را پوشش بدهد. دوم برای توسعه ضربتی شبکه است. یعنی ما یکدفعه اگر جایی برج ساخته شود و قرار باشد، ارتباط بدهیم، نمیتوانیم کابل زمینی بکشیم. از دکت استفاده میکنیم. وایمکس اینجا میتوانست خیلی کمک کند. یعنی سریع یک ارتباط با پهنای باند لازم بدهد. بحث اینترنت پرسرعت همین‌‌طور. اگر شبکه خوب باشد قیمت هم مناسب باشد، نوتبوکها همه به اینترنت متصل میشود. شاید خیلی سریعتر از اینکه بخواهد ADSL توسعه پیدا کند.


من شنیدهام شما قرار است در بازار سوریه سرمایهگذاری کنید.


نه. یک صحبت خیلی مختصری بود که گذشت. مذاکرات خیلی مختصری بود با یکی از اپراتورهای خارجی که شریک بشویم و در اپراتور سوم سوریه شرکت کنیم که امکانپذیر نشد.


دومین اپراتور بزرگ منطقه نمیخواهد برنامهای برای ورود به بازارهای خارجی داشته باشد؟


خیلی علاقهمندیم. منتها خیلی هم مشکل است. چون صادرات کار بسیار پیچیدهای است. علیالخصوص صادرات خدمات.


سرمایهاش را که دارید؟


هم سرمایه و هم توان فنی داریم اما در آن بخشها که مربوط به بازاریابی میشود، ضعف داریم که باید کمک بگیریم.


در این زمینه از آرشیو ایستنا:
-
رودرو با وفا غفاریان: مشکل کیفیت شبکه موبایل تهران ظرفیت نیست

 


​​