تلفن همراه

صدا: اولین قسمت برنامه صفر و یک - مجله شنیداری فناوری های نو رادیو تهران

 


​​