تلفن همراه

جریمه سنگین برای بانک‌های متوقف کننده خدمات پرداخت همراه

منبع: FarsNews

 

کاربران درگاه‌های پرداخت موبایلی طی دو هفته اخیر هنگام مراجعه به این درگاه ها نمی توانند خدمات مورد نیاز خود را با کارت‌های بانکی برخی بانک‌ها دریافت کنند.
 
یک مقام مسئول بانک مرکزی گفت: به دنبال توقف پذیرش برخی کارت‌های بانکی بر روی درگاه‌های پرداخت موبایلی، بانک مرکزی ضمن پیگیری موضوع جریمه‌های سنگینی را برای این بانک‌ها درنظر گرفته است.
 
کاربران درگاه‌های پرداخت موبایلی طی دو هفته اخیر هنگام مراجعه به این درگاه ها نمی توانند خدمات مورد نیاز خود را با کارت‌های بانکی برخی بانک‌ها دریافت کنند.
 
پیگیری های فارس از مدیران چند شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت همراه نشان می دهد برخی از بانک ها از جمله بانک..... به تازگی پذیرش کارت های بانکی خود را بر روی درگاه های پرداخت موبایلی متوقف کرده اند.
 
به گفته منابع مطلع، بانک های متوقف کننده، بهانه های مختلفی از جمله تعداد بالای تقاضای دریافت موجودی و هزینه بر بودن ارایه این سرویس، به عنوان دلائل توقف پذیرش کارت های بانکی بر روی درگاه های پرداخت موبایلی را عنوان می کنند.
 
در همین راستا شنیده‌های فارس حاکی از آن است که مدیران مرتبط در بانک مرکزی پس از اطلاع از این اتفاق ضمن صدور دستور بررسی موضوع، از در نظر گرفتن تنبیهات سختی مانند قطع ارتباط با شتاب در صورت تداوم این تخلف برای بانک های مورد نظر خبر داده اند.

​​