بازار سرمایه

شرکت ارتباطات زیرساخت سومین منبع درآمد دولت از ICT است

کاهش سهم دولت از درآمدهای زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت بر اساس قانون بودجه سال 92، سومین شرکتی است که مسئولیت کسب درآمد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را خواهد داشت.
 
به گزارش عصر ارتباط، درآمد این شرکت در سال جاری باید به یک هزار و 52 میلیارد ریال برسد. این درآمد مربوط به سود سهام ابرازی 50 درصد سود ویژه و سود سهم دولت است که نسبت به قانون بودجه سال 1391 میزان 28 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
 
درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت در ردیف سود سهام ابرازی 50 درصد سود ویژه و سود سهم دولت به میزان 28 درصد کاهش پیدا کرده و به یک‌هزار و 52 میلیارد ریال رسیده است. این درحالی است که درآمد آن به دلیل افزایش درآمد اپراتورهای مخابراتی افزایش پیدا کرده و انتظار می‌رفت که سود سهم دولت نیز افزایش یابد. اما این درآمدها بیشتر در خود شرکت ارتباطات زیرساخت هزینه می‌شود و سهم دولت از این ردیف کاهش پیدا کرده است.
 
بزرگ‌ترین شرکت حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در قانون بودجه 91 و در لایحه بودجه 92 شرکت ارتباطات زیرساخت است، به‌طوری‌که در سال 91 سود آن 3 هزار و 651 میلیارد و 286 میلیون ریال بوده و در سال 92 با 42 درصد کاهش به 2 هزار و 105 میلیارد و 400 میلیون ریال رسیده است.
 
برنامه راهبردی امور مخابرات، بزرگ‌ترین برنامه در دستور کار این شرکت در سال 92 است و درحالی‌که بودجه هزینه‌ای آن در سال 91 مبلغ 76 هزار میلیارد و 322 میلیون ریال بود، در سال 92 به مبلغ 72 هزار میلیارد و 618 میلیون ریال رسید. همچنین 300 هزار میلیون ریال در لایحه بودجه برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای لحاظ شده و در مجموع 372 هزار میلیارد و 618 میلیون ریال برای این بخش در نظر گرفته شده که با رشد 388 درصدی مواجه است.
 
در خصوص رشد 388 درصدی برنامه راهبری امور مخابرات، این رشد قابل ملاحظه از تدوین طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسعه زیرساخت ارتباطی مورد‌ نیاز سیگنال‌رسانی زمینی صدا‌وسیما با استفاده از فیبر نوری و لینک‌های رادیویی ناشی می‌شود که شرکت ارتباطات زیرساخت از سال 1392 عهده‌دار انجام آن خواهد بود.
 
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه توسعه زیرساخت‌های بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیگنال‌رسانی صدا‌و‌سیما بر بستر فیبر نوری که حداقل 400 میلیارد ریال برآورد شده و مشروط به تحقق درآمد مازاد بر 3200 میلیارد ریال و بازپرداختي معادل 60 درصد مازاد است، هم در بخش هزینه و هم در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با کاهش بودجه به میزان تقریبا 20 درصد روبه‌رو شده و از 1200 میلیارد ریال در سال 1391 به 950 میلیارد ریال درسال 1392 رسیده است. همچنین بخشی از درآمدهای عمومی قابل استیفا از محل زیرساخت ارتباطی کشور به‌دلیل تخلف اپراتورهای مخابراتی ثابت و سیار بلاوصول مانده که نقض مصوبه 516 شورای امنیت ملی نیز به شمار می‌آید و به همین دلیل برای رفع موانع پیش روی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است طرح یا لایحه‌ای درخصوص نحوه و میزان وصول جریمه از متخلفان در ارائه خدمات ارتباطی ثابت و سیار مبنی بر عدم بهره‌برداری از شبکه زیرساخت مادر مخابراتی در خدمات برون‌شهری،‌ تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
 
بررسی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای لایحه بودجه سال 1392 نشان می‌دهد که علاوه بر طرح‌های موجود در سال گذشته، یک طرح جدید به بخش اعتبارات برنامه‌ای و دو طرح به بخش اعتبارات متفرقه افزوده شده است. مسئولیت طرح برنامه‌ای به شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت واگذار شده که از لحاظ ریالی یکی از 10‌ طرح تملک دارایی سرمایه‌ای بزرگ فناوری اطلاعات کشور به شمار می‌آید.همچنین بر اساس بند 9 ماده واحده، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب دولت و از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت، نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبر نوری و بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام کند. این در حالی است که در قانون بودجه سال 1391 قید «با تصویب دولت» وجود نداشت و در لایحه 1392 افزوده شده است.
 
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است ورود شرکت ارتباطات زیرساخت به عرصه فیبر نوری تنها باید به قلمرو بین‌المللی محدود شود، بنابراین باید عبارت «فیبر نوری و بین‌الملل» تغییر یابد تا مغایر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی نباشد و به شکل‌گیری و گسترش انحصار در این حوزه نینجامد.

​​