تلفن همراه

اریکسون شبکه سیار سنگاپور را چندگانه می‌کند

منبع: تسنیم
اریکسون، پیمانکار یکپارچه سازی تجهیزات ارتباطی اپراتور سیار سنگاپور برای ارتقا شبکه ان شد.
 
 
اریکسون امروز برنامه توسعه‌ای خود برای مدیریت بهینه‌سازی شبکه‌های WCDMA اپراتور سیار سنگاپور را معرفی کرد.
در چارت جدید امکان یکپارچه‌سازی تکنولوژی‌های نسل‌های دوم، سوم و چهارم در قالب یک مدل به ارمغان می‌آید و شبکه سنگاپور رسالتی چندگانه می‌یابد.
مدیر اریکسون در این کشور، چنین توسعه‌ای را نقطه‌ای بحرانی برای توسعه شبکه موبایل دانسته و گفته که شبکه‌های مدرن موبایل از هرگونه پیچیدگی توپولوژی به دورند و معمولا شبکه‌‌هایی یکپارچه، بهینه و پشتیبان بسترهای سابق هستند.
به گفته او استانداردهای چندگانه برای تجهیزات ارتباطی یکی از پیش‌نیازهای اصلی طراحی شبکه‌های نوین به حساب می‌آید و بهینه‌سازی در آینده و برای شبکه‌های کنونی سهل‌الوصول‌تر می‌کند.
سنگاپور هم برای توسعه شبکه مخابرات سیار خود نیاز به این به روزرسانی دارد.

​​