تلفن همراه

رگولاتوری: همراه اول می‌توانست تعرفه کمتری را انتخاب کند؛ مشترکین با در نظرگرفتن تعرفه از خدمات اپراتورها استفاده کنند

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوري اعلام كرد: كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، تعرفه پايه يك دقيقه مكالمه درون شبكه‌اي تلفن همراه براي سيم‌كارت‌هاي دائمي را ۴۹۹ ريال و سقف آن را ۵۹۹ ريال تعيين كرده و اپراتورهاي تلفن همراه مي‌توانستند تعرفه خود را در بازه عددي ۴۹۹ و ۵۹۹ ريال تعيين كنند.
 
به گزارش روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي حسن رضواني افزود: بر همين اساس  اپراتور ايرانسل، تعرفه مكالمات سيار به سيار درون شبكه‌اي را تغيير نداده و با قيمت پايه ۴۹۹ ريال اين خدمات را ارائه مي‌دهد و در بخش سيار به سيار برون شبكه‌اي و سيار به تلفن ثابت نيز تعرفه را از ۶۲۵ ريال به ۴۹۹ ريال كاهش داده است.
 
وي با اشاره به اينكه با توجه به شرايط بازار و الزامات شرايط رقابتي اين انتظار وجود داشت كه اپراتورها تعرفه متعادلتري را انتخاب كنند، گفت: اپراتور همراه اول نيز مي‌توانست در محدوده تعرفه پايه و سقف كه در مصوبه ۱۸۴ پيش‌بيني شده بود تعرفه پايه و يا كمتر از ۵۷۰ ريال فعلي را انتخاب كند، اما براساس تصميم هيات مديره، شركت مخابرات ايران تعرفه ۵۷۰ ريال را براي ارائه خدمات تلفن همراه تعيين كرد.
 
رضواني در تشريح مصوبه ۱۸۴ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات عنوان كرد: كميسيون به منظور يكنواخت‌سازي تعرفه‌هاي تلفن‌همراه، برقراري عدالت تعرفه‌اي با حذف منطقه‌هاي (زون‌هاي) بين‌شهري و تعيين آبونمان به صورت پلكاني، فراهم‌كردن امكان تعريف بسته‌هاي تعرفه‌اي مختلف توسط اپراتور، نظارت‌پذيري بهتر و پايه‌گذاري نظام تعرفه‌اي علمي، تغيير تعرفه‌ها را تصويب كرد.
 
​معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوري تاكيد كرد: در شرايط رقابتي مشتركين تلفن همراه با در نظر گرفتن تعرفه‌ها مي‌توانند از خدمات هر يك از اپراتورهاي تلفن همراه استفاده كنند.

​​