فناوری اطلاعات

حمایت از شرکتهای فعال در حوزه بازیهای رایانه‌ای

منبع: ایسنا
دبیر وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به منظور حمایت در زمینه تهیه، توزیع و صادرات بازیهای رایانه‌ای آئین نامه "اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده به شرکتهای فعال در حوزه بازی های رایانه ای" در جلسه کارگروه وجوه اداره شده، به تصویب رسید.
 
صمیمی گفت: در چارچوب این آئین نامه، بخشی از وظایف کارگروه های تخصصی وجوه اداره شده به "کارگروه ارزیابی شرکت های فعال در حوزه بازی های رایانه ای" واگذار خواهد شد.
 
دبیر وجوه اداره شده وزارت ارتباطات‌ در خصوص ترکیب اعضای این کارگروه گفت: این کارگروه با محوریت بنیاد ملی بازیهای رایانه ای تشکیل شده و رئیس بنیاد به عنوان رئیس کارگروه فعالیت خواهد کرد.
 
صمیمی اظهارکرد:‌ نمایندگان معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، کانون پرورش فکری و کودکان و نوجوانان و نیز دو نفر از خبرگان بازیهای رایانه ای از میان اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و فعالان در حوزه بازیهای رایانه ای عضو این کارگروه هستند.
 
وی خاطرنشان کرد:‌ تمام مسئولیتهای کارگروه های تخصصی برای طرح ها و پروژه هایی که درخواست وام آنها کمتر از 100 میلیون تومان باشد را بر عهده خواهد داشت.
 
صمیمی تصریح کرد:‌ پس از انجام هماهنگیهای لازم فراخوان مربوطه در چند روز آینده از طریق پورتال وجوه اداره شده به آدرس http://www.ees.ict.gov.ir به اطلاع عموم خواهد رسید.

​​