فناوری اطلاعات

۳۷ درصد سازمان‌ها مجهز به فناوری واقعیت مجازی

منبع: همکاران سیستم
دو فناوری نوظهور واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در حال وارد شدن به سازمان‌ها هستند و در این میان واقعیت افزوده پتانسیل فراوانی را برای ارائه اپلیکیشن‌هایی با محوریت خدمات سازمانی نشان می‌دهد.
 
مرکز تحقیقاتی Tech Pro Research به تازگی مطالعه‌ای را در این زمینه انجام داده است تا مشخص شود چگونه واقعیت مجازی (VR) و واقعیت افزوده (AR) در کسب و کارها مورد استفاده قرار می‌گیرند.
 
نکته اصلی در مورد فناوری واقعیت مجازی این است که به فرد امکان می‌دهد با طرح شبیه‌سازی شده درگیر شود و تعامل برقرار کند. این قابلیت برای فضاهای آموزشی و سرگرمی بسیار کارساز است. این فناوری هدست‌هایی را از جمله Oculus Rift شامل می‌شود تا خدمات خود را ارایه دهد. در بخش دیگر واقعیت افزوده تا اندازه‌ای به صورت مشابه عمل می‌کند، ولی سازگاری بیشتری با دنیای فیزیکی دارد. از جمله فناوری‌های ارایه شده در این زمینه می‌توان به عینک هوشمند Glass گوگل اشاره کرد.
 
بررسی جدید نشان داد ۸۹ درصد مردم جهان تا اندازه‌ای با فناوری واقعیت مجازی آشنایی دارند. در این میان گفته شد ۸۰ درصد مردم از فناوری واقعیت افزوده مطلع هستند.
 
مرکز تحقیقاتی Tech Pro Research اعلام کرد از بین جامعه آماری آن ۳۷ درصد از فناوری واقعیت مجازی در سازمان خود استفاده می‌کنند که این رقم برای فناوری واقعیت افزوده ۳۹ درصد گزارش شده است.
از بین مراکزی که هنوز به فناوری واقعیت افزوده مجهز نشده‌اند ۶۷ درصد اعلام کردند که در آینده سراغ این فناوری می‌روند. همچنین ۲۰ درصد سازمان‌ها توضیح دادند که در نظر دارند ظرف ۱۲ ماه آینده از این فناوری استفاده کنند.

​​