فناوری اطلاعات

ژاپن سریعترین ابررایانه را می سازد

منبع: مهر
ژاپن تصمیم دارد سریعترین ابررایانه دنیا را بسازد که با سرعت ۱۳۰پتافلاپ کار می کند. به عبارت دیگر این رایانه یک میلیون بار سریعتر از رایانه های معمول خواهد بود.
ژاپن مشغول ساخت سریعترین ابررایانه دنیاست. ساخت چنین ابررایانه ای این کشور را به هاب جهانی در تحقیقات هوش مصنوعی تبدیل می کند.
 
 این ابر رایانه با سرعت ۱۳۰ پتافلاپ کار می کند. به عبارت دیگر می تواند با سرعت خارق العاده ۱۳۰ کوادریلیون(۱۳۰ میلیون میلیارد) محاسبه را در ثانیه انجام دهد.
 
 طبق پیش بینی ها قرار است این ابررایانه در آوریل ۲۰۱۸ تکمیل شود. در این زمان رایانه مذکور که  AI Bridging Cloud Infrastructure)ABCI) نام گرفته، به قدرتمندترین ابررایانه دنیا تبدیل می شود، به طوریکه سرعت آن از رایانه سان وی تایهولایت متعلق به چین فراتر خواهد رفت.
 
 ابررایانه چینی هم اکنون با سرعت ۹۳پتافلاپ کار می کند.
 
به هرحال رایانه ژاپنی ماوس یا صفحه نمایشگر نخواهد داشت اما تفاوت چندانی با پی سی های معمولی نخواهد داشت. فقط سرعت آن یک میلیون بار سریعتر از پی سی های معمولی خواهد بود.  

​​