فتوای تاریخی درباره مخابرات: حق اعتراض به مبلغ پرداختی به شرکت مخابرات را ندارید

در زمانه ای که در آن علمای سعودی از صدور هرگونه فتوایی برای یاری رساندن به مسجد الاقصی و قدس شریف امتناع می ورزند، کمیته دائمی فتوا وابسته به شورای عالی علمای عربستان اقدام به صدور فتوایی درباره اقدام شرکت های مخابراتی کرده است.
 
به گزارش برنا، براساس منشور کمیته عالی فتوای سعودی در "تویتر"، ریاست کل هیات امر به معروف و نهی از منکر با اطلاع از برخی موارد درج شده در روزنامه های محلی درخصوص تعرفه های صادر شده توسط شرکت مخابرات، آن را به این امور اعلام کرده است.
 
براساس این منشور مشترک حق اعتراض به مبلغ پرداختی به شرکت مخابرات سعودی را ندارد چراکه با توجه به بررسی کامل این موضوع از سوی هیات مذکور، منع شرعی و قانونی در این باره وجود ندارد.
 
این فتوا از سوی کاربران شبکه های اجتماعی به تمسخر گرفته شده است تا جاییکه کاربران آن را فتوایی تاریخی خواندند.

​​