فناوری اطلاعات

وبسایت bit.ly سامانه کوتاه سازی لینک فیلتر شد

وبسایت http://bit.ly  رایج ترین سامانه کوتاه سازی لینک فیلتر شد.
 
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، تمامی لینک هایی که تا بحال با http://bit.ly  در ایران کوتاه کرده شده بودند، فیلتر شده اند و باید نسبت به تغییر این لینک ها اقدام کرد.

​​