تلفن همراه

دریافت آنی پیامک فعال‌سازی گوشی مسافری پس از پرداخت عوارض در سایت گمرک

منبع: فارس
از امروز با اتصال سامانه ثبت گوشی مسافری گمرک به همتا، اطلاعات از گمرک به صورت دوره‌ای و در قالب فایل برای همتا ارسال نخواهد شد و پس از ثبت سریال گوشی در گمرک، کد فعال‌سازی به صورت آنی برای مسافر ارسال می‌شود.
 
سامانه ثبت گوشی مسافری در گمرک به سامانه همتا متصل شد. 
 
با این اتصال، به محض پرداخت عوارض و ثبت موفق سریال گوشی در گمرک، کد فعال‌سازی به شماره همراه مسافر پیامک می‌شود.
 
پیش از این، اطلاعات از گمرک به صورت دوره‌ا یو در قالب فایل برای همتا ارسال می‌شد که اکنون با اتصال این دو سامانه در صورت ثبت موفق شناسه سریال در گمرک و پرداخت عوارض کد فعال‌سازی به صورت آنی برای مسافر پیامک می‌شود و مسافر می‌تواند از طریق درگاه سامانه همتا دستگاه را برای سیم کارت خود فعال کند. 
 

​​