درباره ایستنا

درباره ایستنا

ایستنا بعنوان یک رسانه پیشرو در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات همواره کوشیده تا بدون توجه به دسته بندی های سیاسی، تجاری و حتی صنفی آخرین اخبار، گزارشها و تحلیل های ICT ایران و جهان را از طریق تولید محتوا، ترجمه، گردآوری، تدوین، دسته بندی و تحلیل در اختیار علاقه مندان قرار دهد.

عنوان نام نشانی الکترونیکی
خبرنگارفاطمه ملکیFatemeh@ICTna.ir
مترجممریم خلیلیMaryam@ICTna.ir
about ICTna

Managers, specialists, experts, activists and interested people are ICTna audiences.

Tittle Name Email
JournalistFatemeh MalekiFatemeh@ICTna.ir
TranslatorMaryam KhaliliMaryam@ICTna.ir