تبلیغات در ایستنا

تبلیغات در ایستنا
ابعاد

تبلیغات ایستنا بوسیله نمایش بنرهای با فرمت SWF, Gif , JPG , JPEG (فلش) در سایزهای زیر انجام میشود:

بنر A (بالا صفحات): 700 در 80 پیکسل افقی
بنر B1 (سمت چپ صفحات-بالا): ۱۲۰ در ۲۴۰ پیکسل عمودی
بنر B2 (سمت چپ و راست صفحات وسط): ۱۲۰ در ۲۴۰ پیکسل عمودی
بنر C (سمت چپ و راست صفحات پایین): ۱۲۰ در ۱۲۰ پیکسل
بنر S1 (بالا-وسط): ۴۶۸ در ۶۰ پیکسل افقی
بنر S2 (پایین-وسط): ۴۶۹ در ۶۰ پیکسل افقی

تخفیف

- برای سفارش های سه ماهه با تسویه حساب کامل پیش از آغاز نمایش، 10 درصد تخفیف به همراه 10 روز اضافه نمایش - برای سفارش های شش ماهه با تسویه حساب کامل پیش از آغاز نمایش ۲۰ درصد تخفیف به همراه 1 ماه اضافه نمایش - برای سفارش های یک ساله با تسویه حساب کامل پیش از آغاز نمایش 30 درصد تخفیف به همراه 1 ماه اضافه نمایش