تلفن همراه

زیرساخت: قیمت تمام شده مکالمه صادره VoIP کاهش می یابد

به دنبال پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت و تصویب کمیسیون تنظیم مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعرفه انتقال ارتباطات صادره VoI P (انتقال صوت بر روی اینترنت) از طریق این شرکت به صورت پلکانی محاسبه می شود تا قیمت تمام شده برای یک دقیقه ارتباط صادره VoIP کاهش یابد.

به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت مهندس« وحید سلمان»  مدیر کل دفتر بررسی های اقتصادی این شرکت  با اعلام این مطلب افزود:شرکت ارتباطات زیرساخت بنا به درخواست شرکت های فعال در عرصه ارتباطات صادره VoIP   این تغییرات رادر تعرفه ترانزیت VoIP   ،  که پس از اخذ مجوز از مراجع ذیربط نسبت به ابلاغ این مصوبه  اقدام خواهد شد.
وی در ادامه در خصوص شیوه جدید اخذ این تعرفه توضیح داد:دریافت تعرفه در شش سطح ترافیک  تعریف شده که در هر سطح ،ترافیک به میزان دو برابر افزایش وتعرفه زیرساخت برابر  15 درصد کاهش می یابد.
مهندس سلمان  در ادامه تصریح   کرد:مازاد ترافیک هر سطح با سطح بعدی سنجیده می شود : به عنوان نمونه  اگر یک شرکت 700 هزار دقیقه در ماه ترافیک صادره  VoIP داشته باشد300 هزار دقیقه در ماه را با دقیقه ای 100 ریال ، مازاد 300 هزار الی 600 هزار دقیقه را  با دقیقه ای 80  ریال و مازاد 600 هزار الی 700 هزار دقیقه ، هردقیقه 64 ریال محاسبه می شود.
مدیر کل دفتر بررسی های اقتصادی  شرکت ارتباطات زیرساخت افزود:موضوع دیگری که برای حمایت از منافع فعالان عرصه ترافیک صادرهVoIP بین الملل در این مصوبه جدید مورد توجه قرار گرفته است ، حذف سقف هفتاد درصدی تعرفه های VoIP  در مقایسه با قیمت مکالمات از طریق دو صفر است  است به نحوی که از این  تاریخ به بعد، تعرفه دریافتی از مشترکین برای هر دقیقه ارتباط صادره بین الملل این شرکت ها می تواند بر اساس تعرفه های جدید مکالمات از طریق دو صفر شبکه زیرساخت  محاسبه و دریافت شود.
وی در ادامه توضیح داد :شرکت هایی که به این میزان ترافیک ندارند برای بهرمندی از این تخفیف ها می توانندبا یکدیگر کنسرسیوم تشکیل دهندتا از تخفیف های سطوح مختلف ترافیک بهرمند شوند.
 

 


سطوح ترافیک (دقیقه در ماه)


تعرفه


 به ازای یک دقیقه


1


صفر تا 000/300دقیقه در ماه


100 ریال


2


 


000/300 تا000/600 دقیقه در ماه


80 ریال


3


000/600تا000/200/1  دقیقه در ماه


64 ریال


4


000/200/1 تا000/400/2 دقیقه در ماه


51 ریال


5


000/400/2 تا 00/800/  4 دقیقه در ماه


41 ریال


 


بیش از 000/800/ 4دقیقه در ماه


33 ریال


 


​​