معاونت بازاریابی و فروش در شرکت های مخابرات استانی ایجاد می شود

به منظور تغییر رویکرد تقاضا محوری به مشتری مداری ، معاونت بازاریابی و فروش در شرکت مخابرات استان ها ایجاد می شود.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران مهندس پور رنجبر مدیر عامل شرکت مخابرات ایران ضمن اعلام این خبر گفت : بنا بر پیشنهاد اینجانب و تصویب هیأت مدیره، معاونت بازاریابی و فروش با تجمیع ادارات و واحدهایی که در ارتباط با مشتریان فعالند تشکیل و امور مربوط به مشتریان با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد شد.


مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت : کشش بازار در بخش ICT بالاست و ما تاکنون نتوانسته ایم این بازار بالقوه را در اختیار بگیریم.


وی افزود : پس از خصوصی سازی و ورود شرکت مخابرات ایران به بازار سهام لزوم ایجاد معاونت بازاریابی و فروش در راستای برقراری ارتباط و تعامل بهتر با مشتریان ، افزایش درآمد حاصل از خدمات ، بررسی و پیش بینی بازار و نیازهای مشتریان به منظور ارایه سرویس ها و خدمات جدید با توجه به موقعیت جغرافیایی و فرهنگی منطقه و مشتریان بومی ، بررسی واکنش بازار نسبت به سرویس ها به منظور تدوین برنامه آینده شرکت و همچنین رصد نقاط قوت و ضعف رقبای موجود و رقبای آینده و تأثیر آن بر تنوع و حجم ارایه خدمات و سرویس ها بیش از پیش ضروری بنظر می رسد.


گفتنی است معاونت بازاریابی و فروش و خدمات مشتریان پس از خصوصی سازی در شرکت ارتباطات سیار ایجاد و راه اندازی شده است.
 


​​