تلفن همراه

تلفنهای هوشمندی به باریکی کارت اعتباری و با لنزهای فوق باریک در راه هستند

 

محققان در حال ساخت لنزهای فوق باریکی هستند که می توانند در آینده به عرضه تلفن های هوشمندی به باریکی کارت اعتباری منجر شوند.
به گزارش مهر، این لنزهای جدید تخت و صاف هستند، تحریف و واپیچیدگی ندارند و آن قدر کوچک هستند که بیش از هزار و 500 قطعه از آنها را می توان در عرض موی انسان جا داد.

از این نوع لنزها که نتایج تحقیقات آن در نشریه نانو منتشر شده است، می توان در آینده در تلفن همراه، دوربین و همچنین سیستم های مخابراتی فیبر- اوپتیک استفاده کرد.

فدریکو کاپاسو مجری این طرح توضیح داد:  لنزهایی که برای تمرکز نور در عینک ها، میکروسکوپ ها و دیگر کالاها استفاده می شوند از همان فناوری پایه ای که تاریخ آن به سده 1200 باز می گردد، استفاده می شود؛ یعنی زمانی که لنزهای عینک در اروپا معرفی شدند.

لنزهای موجود آن قدر نازک و صاف نیستند که واپیچیدگی نور نداشته باشند و تصحیح این واپیچیدگی نیازمند راه حل های پیچیده است که از آن جمله می توان به استفاده از چندین لنز اشاره کرد که این اقدام موجب افزایش وزن و جاگیر شدن آن می شود. از این رو دانشمندان  برای غلبه بر این چالش ها اقدام به  ساخت لنزهای جدید فوق نازک و صاف کردند.

این لنزها قدرت تفکیک دارند و به محدودیت های نظری قوانین اوپتیک نزدیک می شوند.

سطح این لنز با نوارهای فلزی ریزی منقوش شده است که نور وقتی از مرکز به سمت دیگری حرکت می کند، به صورت متفاوتی خم می کند تا پرتو بدون واپیچیدگی و انحراف متمرکز شود.


​​