تلفن همراه

مجموعه طرح های فصلی هزاران لبخند همراه اول کلید خورد

 

در ادامه طرح هاي تشويقي همراه اول، اپراتور اول در قالب مجموعه طرح های فصلی هزاران لبخند، ( پاییزی از تاریخ 01/07/91 لغایت 30/09/91 ، زمستانی از تاریخ 01/10/91 لغایت 29/12/ 91، بهاری از تاریخ 01/01/92 لغایت 31/03/ 92) جوايز نفيسي به مشتركین فعال و خوش حساب خود مي دهد.

به گزارش شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول به منظور افزایش رضایتمندی مشتریان، مجموعه طرح های فصلی هزاران لبخند (پاییزی، زمستانی، بهاری) را از ابتداي مهرماه سال جاري تا پايان خردادماه سال آينده اجرا مي كند.
در مجموعه طرح های فصلی هزاران لبخند همراه اول كليه مشتركين (دائمي و اعتباري)، شركت داده مي شوند و قرعه كشي جوايز بصورت فصلي و در دو سطح معمولي و عالي انجام مي شود.
حداقل امتياز لازم جهت شركت در قرعه كشي سطح معمولي 120 امتياز و سطح عالي 200 امتياز است. هر 20 هزار ريال كاركرد مشترك پس از كسر تخفيفات (براي سيم كارت دائمي) و 20 هزار ريال اعمال شارژ (براي سيم كارت اعتباري) 10 امتياز، فعال سازي سيم كارت دائمي 500 امتياز، فعال سازي سيم كارت اعتباري 50 امتیاز دارد.
در اين طرح تشويقي، يك شماره تلفن مي تواند در چندين قرعه كشي شركت كند و جوايز صرفاً به مالك قانوني سيم كارت در زمان استخراج اطلاعات ارائه مي شود. همچنين در طرح مذكور امتياز قرعه كشي ها از اولين روز تا آخرين روز فصل محاسبه مي شود و امتیازات کسب شده به فصل بعد منتقل نمي شود.


​​