فناوری اطلاعات

دوبرابر شدن ارزش بازار پلت‌فرم‌هاي تحويل ويدئو تا سال ۲۰۱۷

 

سلامه پروين - طیف : تا سال 2012 درآمدهاي حاصل از پلت‌فرم‌هاي توزيع خدمات ويدئويي براي شرکت‌هاي رسانه‌اي و سرگرمي (شامل توزيع‌کنندگان خدمات ماهواره‌اي و کابلي) در سرتاسر جهان به 2.1ميليارد دلار خواهد رسيد و تا سال 2017 اين رقم با رشد چشمگيري مواجه خواهد شد و به بيش از 4ميليارد دلار خواهد رسيد.

اخيرا موسسه تحقيقاتي ABI گزارشي ارائه داده است که بيانگر وضعيت مناسب و رو به رشد پلت‌فرم‌هاي تحويل محتواي ويدئويي در بازار جهاني هستند.
براي مثال، شبکه عرضه محتواي Akamai که پيشروي بازار تحويل محتواي ويدئويي به شمار مي‌رود در سال 2011، 475ميليون دلار درآمد داشته است. شرکت Kit Digital‌ که پيشروي بازار سيستم‌هاي مديريت محتوا است، در همين سال نزديک به 175ميليارد دلار درآمد از شرکت‌هاي عرضه‌کننده خدمات سرگرمي و رسانه‌اي به دست آورده است و يا شرکت Brightcove بزرگترين پلت‌فرم ويدئويي آنلاين (OVP) نيز در سال 2011، در حدود 64ميليون دلار درآمد کسب کرده است.
يکي از تحليلگران موسسه ABI در اين باره مي‌گويد: "بسياري از اين شرکت‌ها مدعي هستند که از توانايي بالقوه‌اي در عرضه محتواي ويدئويي برخوردار هستند. البته هريک از آنها براي اين کار روش مجزايي را پيشنهاد کرده اند؛ شرکت‌هاي کوچکتر و شرکت‌هاي خواهان يکپارچه‌سازي محتواي رسانه‌هاي اجتماعي با پلت‌فرم‌هاي ساده، بر پلت‌فرم‌هاي ويدئويي آنلاين متمرکز شده‌اند. از سوي ديگر، پلت‌فرم‌هاي ويدئويي مديريت‌شده براي اپراتورهايي مناسب هستند که از مهارت‌هاي فني لازم براي عرضه خدمات ويدئويي برخوردار نيستند و به راه‌حل‌هايي مناسب براي اين کار نيازمند هستند. سيستم‌هاي مديريت محتوا نيز براي اپراتورهاي بزرگي مناسب هستند که داراي سرمايه‌هاي متعددي هستند و خواستار مديريت متمرکز محتواي ويدئويي هستند. در نهايت، شبکه‌هاي تحويل محتوا به گونه‌اي کارامد کليه تدارکات لازم براي عرضه محتواي ويدئويي به همه بازيگران اين عرصه را سازماندهي و مديريت مي‌کنند."
البته بازار ايران نيز از اين قاعده مستثنا نيست و به سوي پيشرفت خدمات محتوايي گام برمي‌دارد. شبکه‌هاي CDN‌ يا شبکه‌هاي تحويل محتوا که در کشور ايران به تازگي مورد توجه قرار گرفته است، موضوعي است که با ورود رسانه‌هاي جديد به فضاي ارتباطي کشور از اهميت مضاعفي برخوردار شده است و پرداختن به آن براي اپراتورها و شرکت‌هاي فعال اين حوزه اهميت بسياري پيدا کرده است.

از اين رو گروه علمي تحليلي طيف در راستاي ايفاي نقش خود به عنوان کانون تفکر مخابرات کشور بر آن شده است تا همايشي را به عنوان "خدمات چندرسانه‌اي باندوسيع؛ از سياست‌گذاري تا اجرا" برگزار کند و در آن به مسايل روز دنياي ارتباطات و مخابرات از جمله مساله مذکور بپردازد. اين همايش در تاريخ 8آبان ماه 91 در سالن همايش‌هاي صدا و سيما برگزار خواهد شد. علاقمندان به کسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند به سايت
www.teyf.ir مراجعه کنند يا با شماره 88513810 تماس حاصل نمايند.


​​