رگولاتوری

تعرفه و جزييات فروش اينترنت پرسرعت ADSL در كشور

 

طبق قوانين و مقررات جاري واگذاري پهناي باند با سرعت بالاي 128kb/sبه كاربران خانگي فقط به اعضاء هيات علمي دانشگاهها و افرادي كه مدارك لازم از مراكز آموزش عالي در زمينه فعاليتهاي تحقيقاتي و پژوهشي ارائه كنند، در زمانهاي محدود مجاز بوده و در ساير موارد ممنوع است، بنا بر اعلام سازمان تنظيم مقررات واگذاري پهناي باند بالاتر با ارائه كارت دانشجويي يا معرفي نامه از محل كار و غيره براي كاربران خانگي مورد قبول نبوده و تخلف محسوب مي­‌شود.

به گزارش ایسنا براساس مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تعرفه واگذاري اينترنت پرسرعت ADSL براساس نرخ بيت و ضريب اشتراك حداكثر تعيين شده است اما چرا و چگونه؟

با مراجعه مشتري به سامانه‌هاي فروش و يا دفاتر فروش شركتهاي دارنده پروانه PAP ابتدا امكان واگذاري خدمات ADSL به شماره خط مشتري توسط شركت سرويس دهنده بررسي و سپس در صورت امكان واگذاري نسبت به فراخوان مشتري و عقد قرارداد و اخذ وجه توسط سرويس دهنده اقدام ميشود.

هزينه نصب و راه‌اندازي برعهده مشتري است؟

در زمان راه اندازي سرويس چنانچه در قرارداد منعقد شده نصب و راه اندازي به عهده مشتري قيد شود هزينه نصب و راه‌اندازي بصورت توافقي توسط مشتري پرداخت خواهد شد و اگر مشتري خود تمايل به انجام نصب داشته و توانايي اين كار را نيز داشته باشد اخذ هرگونه هزينه توسط سرويس دهنده غير مجاز است.

شاخص‌هاي اندازه گيري كيفيت

يك قرارداد دو جانبه بين خدمت دهنده و خدمت گيرنده بر اساس توافق و به منظور تضمين پارامترهاي كيفيت خدمات توافق شده بنام موافقت نامه سطح خدمات(SLA ) منعقد مي­‌شود. در اين قرارداد بايد سطح خدمات، نحوه اندازه­گيري شاخصهاي كنترلي ( PLR ، Latency و CIR )، تخطي از سطح خدمات و ضمانت هاي اجرايي آن تعيين شود.

چگونگي خدمات پشتيباني به مشتريان

سرويس دهنده موظف به پشتيباني خدمات بدون دريافت هزينه و در تمامي ساعات شبانه روز از طريق سامانه‌هاي ايجاد شده و يا ايجاد امكان تماسهاي تلفني براي كاربران است.

مشتري در انتخاب سرويس حق انتخاب دارد؟

انتخاب نوع سرويس بعهده مشتري است و سرويس دهنده نمي­تواند هيچگونه خدماتي را خارج از درخواست مشتري تحميل كند مگر در مواردي كه به لحاظ قانوني واگذاري يك نوع سرويس غيرمجاز باشد. به عنوان مثال اگر درخواست كاربر خانگي سرعت بالاي 128kb/sباشد سرويس دهنده بايد از واگذاري سرويس مذكور خودداري كند ولي اگر درخواست سرويس نامحدود كرده باشد سرويس دهنده نمي تواند به اجبار سرويس با حجم محدود را به مشتري تحميل كند.

شركتهاي PAP مي توانند حداكثر تا سقف حداكثر 20% بالاتر از تعرفه‌هاي جدول مندرج در اين گزارش به اضافه 10000ريال هزينه اتصال يا آبونمان و 4% هزينه ماليات بر ارزش افزوده نسبت به واگذاري اينترنت اقدام كنند.

بعنوان مثال براي پهناي باند 128 كيلو بيت بر ثانيه يك ماهه قيمت تمام شده براساس ضريب اشتراك حداكثر 10 مطابق محاسبات ذيل است:

99200*20%=19840 --> 99200+19840=119040 --> 119040+10000=129040

129040*4%=4760 --> 129040+4760=133800 بر حسب ريال

10 حداكثر ضريب اشتراك پهناي باند
59200 ريال 64 كيلوبيت بر ثانيه
99200 ريال 128 كيلوبيت بر ثانيه
125600 ريال 256 كيلوبيت بر ثانيه
204800 ريال 512 كيلوبيت بر ثانيه
383200 ريال 1024 كيلوبيت بر ثانيه
745600 ريال 2048 كيلوبيت بر ثانيه
براساس مصوبه شماره 49 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات ضريب اشتراك حداكثر 10 تصويب شده است كه با رعايت اين ضريب اشتراك حداكثري نبايد محدوديتي در حجم ارسال و دريافت مشتريان ايجاد شود.

اما نرخ اشتراك و نحوه محاسبه سرعت چگونه است؟

همانطور كه گفته شد ضريب اشتراك حداكثر 10 تصويب شده است به عنوان مثال براي سرعت 128kb/sچنانچه سرعت دانلود را در سيستم خود مورد محاسبه قرار دهيم با توجه به اينكه سرعت دانلود بر اساس بايت نشان داده مي­شود ابتدا براي تبديل بيت به بايت 128 را به 8 تقسيم كرده و با در نظر گرفتن ضريب اشتراك 10 حداقل سرعت دانلود 1.6kB/sو حداكثر 16kB/sرا خواهيم داشت و اگر سرعت دانلود كمتر از حداقل مقدار ديده شود نشان دهنده كندي سرعت و تخلف سرويس دهنده خواهد بود.


​​