تلفن همراه

اطلاعيه نمايندگي وزارت ICT در عربستان درباره تعرفه مكالمات ويژه ايام حج

 

اطلاعيه شماره يك دفتر نمايندگي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ايران مستقر در كشور عربستان درباره تعرفه تشويقي ويژه ايام حج تمتع سال 91 اعلام شد.

به گزارش ایسنا دفتر نمايندگي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مستقر در كشور عربستان به حجاج تمتع ،هزينه مكالمات و پيام كوتاه تشويقي اپراتورهاي فعال در كشور ايران در ايام حج در شهرهاي مكه معظمه و مدينه منوره را بشرح ذيل اعلام كرده است:

1- هيچگونه هزينه اوليه در زمان استفاده از خط براي فراگردي (رومينگ) مشتركين در نظر گرفته نشده است.

2- هزينه دريافت پيام كوتاه از ايران براي هر دو اپراتور (اول و دوم) رايگان است.

3- هزينه مكالمات براي اپراتورهاي اول و دوم مطابق جدول ذيل است:

*هزينه تماس مكالمات اپراتورهاي اول و دوم (شركت مخابرات ايران و ايرانسل) در ايام حج

هزينه تماس با ايران به ريال
اپراتور اول 7000
اپراتور دوم 6/989
هزينه تماس بين دو مشترك در عربستان به ريال
اپراتور اول 7000
اپراتور دوم 4/989
هزينه تماس از ايران با مشترك در عربستان به ريال
اپراتور اول 3500
اپراتور دوم 3/489
هزينه ارسال پيامك از عربستان به ايران به ريال
اپراتور اول 3000
اپراتور دوم 2/289
بنا بر اعلام حجاج درصورت نياز به اطلاعات بيشتر و يا هرگونه مشكل ارتباطي ميتوانند با افراد ذيل تماس بگيرند:

1- آقاي مرادي مستقر در دفتر نمايندگي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ايران در مكه معظمه با شماره ارتباطي 0559016876 ساعت تماس (8 الي 12 و 16 الي 21)

2-آقاي ميرزائي مستقر در دفتر نمايندگي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ايران در مدينه منوره با شماره ارتباطي 0501572188 ساعت تماس (8 الي 12 و 16 الي 21)


​​