باندپهن ثابت

چالش‌های پیش روی خدمات باند پهن از زبان معاون رگولاتوری

 

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: به ازای هر 10 درصد خدمات باند پهن یک درصد تاثیر در رشد اقتصادی کشور را می‌توانیم شاهد باشیم.
 
به گزارش ایسنا، معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در همایش ملی خدمات چند رسانه‌ای بر بستر باند وسیع از سیاست گذاری تا اجرا که به همت گروه علمی تحلیلی طیف برگزار می‌شود به نقش رگولاتوری در خدمات باند پهن اشاره کرد.
 
لطف‌الله سبوحی با اشاره به نقش تنظیم مقررات ارتباطات در این حوزه و رویکرد کلی رگولاتوری در جهان بیان کرد: رگولاتوری بهتر است در موضوعات کلانتر بپردازد.
 
وی افزود: به خدمات باند پهن و ایجاد دسترسی مباحث مربوط به رگولاتوری در این حوزه در نشستی که یک ماه پیش با رگولاتوران جهان برگزار شده بود، اشاره شده است.
 
او در ادامه به الزامات حرکت به سمت باند پهن اشاره کرد و گفت: این الزامات شامل مزایای اقتصادی خدمات باند پهن، اشباع خدمات پایه، حفظ بازار رقابتی، ارائه خدمات محتوایی و کاربردی، پاسخگویی به نیازهای جدید جامعه و توسعه بخش‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و مذهبی بیان کرد.
 
سبوحی همچنین به مدل‌های رگولاتوری در این همایش اشاره کرد و به تشریح فاز مقررات گذاری در نسل اول مقررات گذاری‌های انحصاری همچنین در نقاط کلیدی مقررات گذاری به استقلال در مقررات گذاری، اصلاح ساختارها و رفتارهای انحصاری و نرخ گذاری پرداخت.
 
وی گفت: نسل دوم و فاز مقررات گذاری شامل مقررات گذاری به ایجاد رقابت در شبکه‌های زیرساختی بوده که نقاط کلیدی مقررات گذاری در این نسل نیز فروش مجدد، نرخ‌گذاری، توسعه دسترسی و یارانه‌دهی در خدمات اجباری عمومی است.
 
معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ویژگی نسل سوم و در فاز مقررات گذاری برای رقابت در حوزه خدمات اشاره کرد و نقاط کلیدی مقررات گذاری را اشتراک مشترکین و طیف فرکانسی، بی طرفی کامل، مقررات گذاری محتوا و کاربرد ارائه خدمات عمومی بدون یارانه‌دهی دانست.
 
سبوحی چالش‌های پیش روی برای خدمات باند پهن از دیدگاه رگولاتوری را سیاست‌گذاری و تدوین راهبرد طرح‌های باند پهن، مقررات گذاری (شبکه، خدمات، رقابت و تعرفه)، امنیت ارتباطات با حفظ محرمانگی و جلوگیری از سوء استفاده و اقداماتی که توسط برخی صورت می‌گیرد، زیرساخت‌ها (شبکه و باند فرکانسی)، پشتیبانی خدمات باند پهن توسط پایانه‌ها، حقوق معنوی و مادی صاحبان محتوا و کارکرد، جذب سرمایه و همچنین ملاحظات فرهنگی، اجتماعی و دینی بیان کرد.
 
معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: شبکه‌های باند پهن موبایل می‌توانند در حوزه فن‌آوری‌های جدید همچون تخصیص باند فرکانسی، همگرایی شبکه‌ها و خدمات، اندازه بازار، طرح تجارت و شرایط رقابت، تولید محتوا به موازات توسعه شبکه، هماهنگی با نهادهای ذیربط، تامین منابع فراهم‌کنندگان شبکه و فراهم کنندگان خدمات تولیدکنندگان محتوا اشاره کرد.
 
سبوحی با اشاره به شبکه‌های باند پهن بر روی فیبرنوری به اشتراک شبکه و امکانات، حجم سرمایه اولیه بالا، طولانی بودن بازگشت سرمایه، استفاده از فن‌آوری‌های ترکیبی در بخش دسترسی، تولید محتوا به موازات توسعه شبکه، هماهنگی با نهادهای ذیربط و همچنین تامین منافع فراهم‌کنندگان شبکه و همچنین خدمات فراهم‌کنندگان محتوا اشاره کرد.

​​