فناوری اطلاعات

اجرایی شدن امضای دیجیتال در بانک‌ها از اول آذر ماه

 

در نشست تخصصی با عنوان «راه‌اندازی چک الکترونیکی راهبردی در جهت گسترش تجارت الکترونیکی و توسعه اقتصادی» از اجرایی شدن امضای دیجیتال در بانک‌ها از اول آذر ماه خبر داده شد.
 
به گزارش ایسنا احمدی، نماینده بانک مرکزی در نشست تخصصی با عنوان «راه‌اندازی چک الکترونیکی راهبردی در جهت گسترش تجارت الکترونیکی و توسعه اقتصادی» که در کتابخانه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد با بیان اینکه بانک مرکزی آماده همه گونه همکاری با دستگاههای مربوطه در زمینه توسعه خدمات الکترونیکی در نظام بانکی است، گفت: همانطور که می دانید وزارت بازرگانی در چند سال گذشته اقدام به راه اندازی سامانه امضای دیجیتال به صورت گسترده با سرمایه گذاری عمده کرده است که این کار باعث توسعه زیر ساخت های مربوط به تجارت الکترونیک در زمینه امضای دیجیتال شده است .
 
وی گفت: توسعه تجارت الکترونیک یکی از محورهای اساسی مسولان برای دستیابی به توسعه اقتصادی کشور بر اساس سند چشم انداز است .
 
همچنین محمدباقر نوبخت معاون پژوهش های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک در این نشست گفت:ایجاد هر سامانه جدیدی در حوزه تجارت الکترونیک نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاهها دارد.
 
معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک گفت: رهگیری چک های بانکی از طریق سیستم الکترونیکی و حتی استفاده از چک های الکترونیکی به جای چک های کاغذی راهکاری مناسب در توسعه فعالیت های بانکی و کاهش چک های برگشتی است.
 
وی با بیان اینکه متاسفانه هنوز نتوانسته ایم به اهداف 5 ساله اول برنامه سند چشم انداز 20 ساله دست پیدا کنیم ، اظهار کرد: در راستای توسعه تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک نقش مهمی در توسعه فعالیت های اقتصادی کشور دارد.
 
به گزارش خبرنگار ایسنا محور‌های مورد بحث در این نشست شامل « بررسی پرداخت‌ها در تجارت سنتی و روند حرکت به سمت تجارت الکترونیکی، بررسی تجارب کشور‌های در حال توسعه، بررسی زیرساختارهای آماده کشور برای پیاده‌سازی چک الکترونیکی، ارائه‌ی مدل برای چک الکترونیکی به صورت انحصاری و به صورت سیستم یکپارچه‌ بانکی، ارائه‌ی ابزار‌های پرداخت جانبی با استفاده از چک الکترونیکی و بررسی چشم‌انداز‌های آینده با راه‌اندازی چک الکترونیکی» بود.

​​