تلفن همراه

روند به کارگيري انرژي‌هاي تجديدپذير در شبکه‌هاي موبايل

 

سيد علي خدام حسيني
khodamhoseini@teyf.ir
 
قاره سياه و شبه قاره هند: پيشتازان استفاده از انرژي نوراني
افزايش جمعيت جهان و به تبع آن افزايش نياز به انرژي منجر به افزايش استفاده از سوخت‌هاي فسيلي شده است که پيامدهايي چون انتشار روزافزون گازهاي گلخانه‌اي و افزايش جهاني قيمت سوخت را به دنبال داشته است. تشديد اين روند موجب شده است که بسياري از کشورهاي غربي در سال‌هاي گذشته ارتقاء فناوري‌ها و رونق بازار استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير را دنبال کنند و هر ساله به ميزان انرژي تأمين شده از اين بخش بيفزايند. اما اخيراً بازارهاي نوظهور اقتصادي نيز با درک اهميت استفاده از اين فرصت، به کارگيري انرژي‌هاي تجديدپذير را به يکي از سياست‌هاي کلي تأمين انرژي مورد نياز خود تبديل کرده‌اند.
در اين ميان استفاده از انرژي تجديدپذير در راه‌اندازي شبکه‌هاي مخابراتي به خصوص BTSها در مناطق کمتر توسعه يافته که امکان اتصال به شبکه برق را ندارند، و فراهم کردن امکان کاهش يا قطع وابستگي اين تجهيزات به سوخت‌هاي فسيلي اهميت ويژه‌اي پيدا کرده است. در حال حاضر سالانه 75 هزار BTS که از سوخت فسيلي به عنوان خوراک اصلي تأمين انرژي استفاده مي‌کنند، به مجموع BTSهاي جهان اضافه مي‌شود و بر اساس گزارش GSMA، تعداد آنها در انتهاي سال 2012 به 640 هزار خواهد رسيد.
 
طرح ملي هند براي استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير
با توجه به وسعت و جمعيت کشور هند، مي‌توان حرکت اين کشور به سوي استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير را مقدمه جهاني شدن استفاده از انرژي‌هاي نو دانست. دولت اين کشور به دلايلي چون افزايش قيمت و نياز به مصرف سوخت در اين کشور و همچنين در اختيار داشتن (متوسط) 300 روز آفتابي در يک سال، در راستاي "طرح ملي جواهر لعل نهرو" قصد دارد با استفاده از مشوق‌هاي متعدد اقتصادي، بخش قابل ملاحظه‌اي از انرژي اين کشور را با استفاده از سلول‌هاي خورشيدي (PV) و سيستم‌هاي متمرکزکننده انرژي خورشيدي (CSP) تأمين نمايد.
بخش ارتباطات سيار هند با 350 هزار دکل مخابراتي، يکي از مصرف‌کنندگان اصلي گازوئيل در اين کشور محسوب مي‌شود، که با مصرف سالانه 2.5 ميليارد ليتر از اين سوخت فسيلي، پس از راه‌آهن دومين مصرف‌کننده گازوئيل در اين کشور محسوب مي‌گردد و ميزان هزينه پرداخت شده براي سوخت اين صنعت در سال به 2 ميليارد دلار مي‌رسد.
 
عوامل متعدد در موفقيت به‌کارگيري انرژي‌هاي تجديدپذير
با بررسي بيشتر در به کارگيري انرژي‌هاي تجديدپذير، مواردي از قبيل عدم توفيق نسبي برخي اپراتورها که به استفاده از اين انرژي روي آورده‌اند نيز مشاهده مي‌شود؛ که اين موارد عمدتاً ناشي از تخمين نادرست ميزان انرژي مصرفي سايت‌ها و هزينه‌هاي مربوط در کنار انتخاب ناصحيح فناوري است.
البته در اين راستا، موارد ديگري مانند مسائل مربوط به نگهداري از BTSهايي که با انرژي تجديدپذير کار مي‌کنند و آشنايي مهندسين مربوط با نحوه کارکرد اين BTSها، رصد پيشرفت فناوري‌هاي مبتني بر انرژي‌هاي تجديدپذير توسط اپراتورها و استفاده از بهينه‌ترين روش‌ها و همچنين مباحث مرتبط با امکان‌سنجي پروژه در شرايط مختلف آب و هوايي نيز از فاکتورهاي مهم موفقيت در اين حوزه به شمار مي‌روند.

​​