تلفن همراه

توسعه خدمات LTE در اتيوپي

منبع: طیف

 

شركت مخابرات اتيوپي (Ethio Telecom) اعلام كرد كه به زودي مذاكرات مربوط به انعقاد يك قرارداد براي توسعه شبكه LTE در پايتخت اين كشور يعني آديسابابا، به نتيجه مي‌رسد.
 
برونو دوتوئه، مديرعامل اين شركت از برنامه‌هاي ارتقاء كيفيت خدمات خبر داد و گفت ازآنجاكه كه طي سال‌هاي اخير سرعت رشد مشتركان بسيار سريعتر از سرعت ارتقاء كيفيت شبكه‌ها بوده است، هميشه شاهد شكايات و نارضايتي مشتركان بوده‌ايم و ازآنجاكه در برخي مناطق با مشكل افزايش تراكم، فقدان پوشش‌دهي مناسب و يا عدم دسترسي به پهناي باند كافي مواجه بوده‌ايم، به راهكارهايي فوري براي رفع آن نياز داريم.
در اين راستا، اين شركت برنامه "همكاري همه‌جانبه در افزايش كيفيت خدمات" را آغاز كرده است كه شامل 26پروژه مي‌شود كه هدف آن تسريع روند اجراي اقدامات براي رفع مشكلات شبكه است و در حال حاضر، در حال نهايي كردن مذاكرات خود با وندورها در جهت توسعه و ارتقاء زيرساخت شبكه خود است كه شامل يك استراتژي توسعه باند وسيع اينترنت است و هدف آن بر توسعه LTE در پايتخت و HSPA+ در شهرهاي بزرگ اين كشور تا سال 2015 قرار دارد.
 

​​