اپراتورها

مدیر روابط عمومی مخابرات تهران دوباره عوض شد

 

مهندس روح اللهی مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران طی احکام جداگانه ای حجت اله فرزین را به سمت مدیر کل دفتر مدیر عامل و هیات مدیره  و ولی اله سعیدیان  را به سمت مدیر کل دفتر روابط عمومی منصوب کرد .
 
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، گفتنی است پیش از این مهندس بیدخام مدیریت دفتر مدیر عامل و هیات مدیره و حجت اله فرزین مدیریت دفتر روابط عمومی را عهده دار بودند.
 
همچنین حسن بوربور و بهروز کرمی  طی احکام جداگانه ای از سوی مدیر عامل  شرکت به ترتیب  به سمت مدیر کل مالی و مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری منصوب شدند.

​​