باندپهن

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات خبر داد:

دی ماه امسال پروانه اپراتور ارایه خدمات چندرسانه ای اعطا می شود

 

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات گفت: پروانه اپراتوری فعالیت خدمات چندرسانه ای اواخر دی ماه یا حداکثر بهمن ماه امسال اعطا می شود.
 
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، مهدی اخوان بهابادی در جمع خبرنگاران افزود: این اپراتور ارایه خدمات محتوایی را طی مدت زمان مشخصی در کشور ارایه خواهد کرد.
وی، پروانه اعطا شده به اپراتور چهارم را برای اجرای فیبر نوری در کشور عنوان کرد که خدمات و سرویس ارایه نمی دهد ارتباطی با اپراتور ارایه خدمات چندرسانه ای در کشور ندارد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی، مشکل اصلی در کشور را نوع فناوری که قرار است سرویس روی آن عرضه شود، ندانست و گفت: مشکل  اصلی از سرویس است که باید این سرویس ها و خدمات در کشور ارایه شده و توسعه یابند.
وی با اشاره به تغییر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به پژوهشگاه فضای مجازی و انتقال آن به مرکز ملی فضای مجازی گفت: این پژوهشگاه دارای چهار پژوهشگاه ارتباطات، فناوری اطلاعات، امنیت و مدیریت است که باتوجه به ماهیت فعالیت های مرکز ملی فضای مجازی، پژوهشکده فضای مجازی نیز به ساختار پژوهشگاه ملی فضای مجازی افزوده می شود تا عملا موارد مورد نظر مرکز ملی فضای محازی را پوشش بدهد.

 


​​