تلفن همراه

تنزل جایگاه تلفن ثابت در رقابت با فناوری‌های بی‌سیم

 

بررسی‌های مؤسسه سی دی سی در آمریکا نشان می‌دهد استفاده از تلفن ثابت در میان خانوارها روز به روز کمتر می شود.
 
به گزارش فارس به نقل از ای ویک، تقریبا حدود 34 درصد از تمامی افراد بالغ در آمریکا که معادل 80 میلیون نفر هستند در خانه‌هایی زندگی می کنند که در آنها تنها خطوط ارتباطی بی سیم و تلفن همراه وجود دارد و از تلفن ثابت با خطوط زمینی خبری نیست.
 
در نیمه اول سال 2012 تعداد خانوارهای آمریکایی که تنها از فناوری های ارتباطی بی سیم استفاده می کردند به بیش از یک سوم یعنی معادل 35.8 درصد رسیده که این رقم نسبت به نیمه دوم سال 2011 معادل 1.8 درصد افزایش نشان می دهد.
 
از هر شش آمریکایی هم یک نفر تمامی تماس های خود را از طریق فناوری های بی سیم دریافت کرده و به هیچ وجه از طریق تلفن های ثابت با دیگران در تماس نبوده است. این رقم هم نسبت به شش ماهه دوم سال 2012 برابر با 1.8 درصد افزایش نشان می دهد.
 
در میان افراد کم سن وسال هم وضعیت تقریبا به همین منوال است و 40.6 درصد از بچه ها یعنی 30 میلیون نفر از آنها در خانه هایی زندگی کرده اند که در آنها خطوط تلفن ثابت وجود ندارد. به طور کلی افراد بین 25 تا 34 سال بیشترین تمایل را به استفاده از فناوری های ارتباطی بی سیم دارند.
 
کارشناسان معتقدند این شرایط مختص به آمریکا نیست و به طور کلی در دیگر کشورهای جهان هم استفاده از تلفن ثابت رو به کاهش بوده و عموم  مردم به استفاده از تلفن همراه و فناوری های بی سیم روی آورده اند.

​​