فناوری اطلاعات

پیش‌بینی‌های فوربس برای نرم‌افزارهای ERP در سال ۲۰۱۳

منبع: همکاران سیستم

 

تحلیلگران شرکت فوربس پیش‌بینی کرده‌اند مهم‌ترین ویژگی نرم افزارهای برنامه ‌ریزی منابع سازمانی در سال ۲۰۱۳ این است که مشتریان کسب و کار‌ها کنترل این نرم افزار‌ها را به دست خواهند گرفت. 
وب سایت فوربس در مطلبی به قلم یکی از تحلیلگران خود به نام لوئیس کلمبوس نوشته است اکثر پیش‌بینی‌های صورت گرفته درباره بازار نرم افزارهای ‌برنامه ریزی منابع سازمانی متکی بر اصول اقتصاد نظری است و در آن‌ها توجه چندانی به نقش مشتریان و پویایی این بازار نشده است. بر اساس پیش‌بینی فوربس، در سال ۲۰۱۳ آشفتگی و سرعت شتابنده تغییراتی که از جانب مشتریان به این بازار تحمیل می‌شود، بخش زیادی از شرکت‌هایی را که نامشان در فهرست ۵۰۰ شرکت بر‌تر فورچون ثبت شده ناچار می‌کند تا راهکارهای و راهبردهای خود در حوزه مدیریت منابع سازمانی را مورد بازنگری قرار دهند. بسیاری از نرم افزارهای مدیریت منابع سازمانی که امروزه مورد استفاده کسب و کار‌ها و شرکت‌ها قرار می‌گیرد، قابلیت هماهنگی و سازگاری با سرعت شتابنده این تغییرات را ندارند و به همین خاطر نیازمند بازنگری هستند. 
وی پیش‌بینی کرده است در طول ۱۲ ماه آینده شاهد ظهور نسل جدیدی از مدیران اطلاعاتی (CIO) خواهیم بود که تمرکز کسب و کار‌ها بر مشتریان را افزایش خواهند داد و سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمانی را به روز خواهند کرد. پیش‌بینی دیگر تحلیلگر فوربس این است که در سال پیش رو دیدگاه و رتبه‌بندی‌های مشتریان از سیستم‌های برنامه‌ ریزی منابع سازمانی اهمیت و رواج بیشتری به خود خواهد گرفت و به عبارت دیگر جمع آوری و تجزیه و تحلیل بازخوردهای مشتریان از اهمیت خاصی برخوردار خواهد شد. 
پیش‌بینی دیگر فوربس حاکی از این است که امسال در طراحی سیستم‌های برنامه ‌ریزی منابع سازمانی توجه بیشتری به شخصیت و نقش مشتریان خواهد شد تا این سیستم‌ها بتوانند جوابگوی تغییرات پرشتاب حاکم بر سازمان‌ها و شرکت‌ها باشند.

​​