تلفن همراه

تغییرات در ساختار شرکت مخابرات ایران

شرکت ارتباطات‌تلفن‌ثابت، جایگزین شرکت‌های استانی می‌شود

منبع: دنیای اقتصاد

 

شرکت ارتباطات تلفن ثابت متولی کنترل، نظارت، سیاست‌گذاری روی فرآیندهای بازار تلفن ثابت و تجهیزات تلفن ثابت در سطح کشور است و تا زمانی که این شرکت شکل اصلی خود را پیدا کند، شرکت‌های مخابراتی وجود خواهند داشت.
 
کاظم ابراهیمی صدرآبادی قائم‌مقام مدیرعامل مخابرات ایران با اشاره به تغییراتی در ساختار کلی شرکت مخابرات ایران اظهار کرد: این شرکت بعد از پنج دهه دولتی بودن، بر اساس سیاست‌های دولت سهامش در بورس عرضه و فروخته شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر اکثریت سهام مخابرات ایران دست بخش خصوصی است و مسوولیت و فعالیت‌های شرکت مخابرات ایران توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد، تصریح کرد: با توجه به اینکه ساختار نیروی انسانی و ساختار سازمانی و تشکیلاتی شرکت مخابرات ایران یک ساختار بسیار قدیمی و همچنین ساختار چالاک و به‌روزی نبود، می‌طلبید پس از خصوصی‌سازی تغییراتی را تجربه کند.
ابراهیمی همچنین با تاکید بر اینکه متقاضیان و مشترکان مخابرات ایران گسترده است و در کشور نیز باید با سایر اپراتورها رقابت کند، خاطر نشان کرد: ما مکلف هستیم به عنوان بخش خصوصی توجه ویژه‌ای به درآمد شرکت و میزان سرمایه‌گذاری بکنیم. بر همین اساس لازم بود تغییر ساختار سازمانی در سطح شرکت‌های مخابرات ایران که 30 استان و یک شرکت سیار است انجام گیرد.
وی با اشاره به راه‌اندازی شرکت ارتباطات تلفن ثابت گفت: این شرکت متولی کنترل، نظارت، سیاست‌گذاری روی فرآیندهای بازار تلفن ثابت و تجهیزات تلفن ثابت در سطح کشور است.
قائم‌مقام مدیرعامل مخابرات ایران ادامه داد: با تشکیل این شرکت قرار شد اجرا به صورت کامل توسط مخابرات استان‌ها صورت گیرد و سیاست‌گذاری و هماهنگی و کنترل و نظارت توسط شرکت FCI انجام شود.
وی با بیان اینکه تازمانی ‌که شرکت FCI شکل اصلی خود را پیدا کند و روند کارش بر اساس روندهای استاندارد تعیین شود، شرکت‌های مخابراتی وجود خواهند داشت، افزود: بعد از آن در مورد نوع ساختار شرکت‌های مخابراتی استان‌ها تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد. 

 


​​