تلفن همراه

همراه اول: شبکه آماده ورود به نسل سوم و چهارم شد

 

معاون فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیار ایران نوسازی شبکه همراه اول ، را آماده سازی شبکه برای ورود به نسل سوم چهارم تلفن همراه عنوان کرد .
 
به گزارش ایرنا ، ˈ داود دهقان ˈ در مراسم جشن نوسازی شبکه همراه اول ، افزود: پنجم بهمن ماه جاری ، آخرین مرکز سوئیچ وارد شبکه همراه اول شد و کار نوسازی این شبکه به پایان رسید.
 
وی افزود: طی دو سال گذشته هردو شبکه قدیم و جدید را مدیریت کردیم و تمام نوسازی شبکه در شب و بین ساعت 24 تا هفت صبح انجام شد.
 
دهقان اظهارداشت: با وجود این که ظرفیت شبکه افزایش یافته ولی هزینه های فنی و مهندسی و نگهداری آن کم شده است .
 
معاون فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیار ایران افزود: میزان مصرف انرژی در شبکه جدید حدود نصف شبکه قبلی است .
 
دهقان از شرکت ارتباطات زیر ساخت و شرکت های مخابراتی استانی به دلیل همکاری در نوسازی شبکه همراه اول قدردانی کرد و افزود: جامعه دانشگاهی کشور نیز کمک های بزرگی برای ارتقاء شبکه مخابراتی کشور کرده است.

​​