باندپهن

مدیرعامل مخابرات: قطع مسیر فیبر روس تلکام عامل کندی اینترنت بود

 

مظفر پوررنجبر، مديرعامل شرکت مخابرات ايران گفت: این شرکت برنامه هاي زيادي در راستاي توسعه دارد و توسعه تنها شامل شبکه مخابرات نيست بلکه کارهايي که در حوزه ADSL، سرويس هاي خدمات ارزش افزوده و ارايه خدمات از طريق فروشگاه هاي زنجيره اي و غيره صورت گرفته همه توسعه به حساب مي آيد.
 
به گزارش وبسایت رسمی شرکت مخابرات ایران، مديرعامل مخابرات ايران افزود: حدود يک سال و نيم گذشته طرح تجاري شرکت مخابرات ايران داده شد، اما هنوز سرمايه گذاري روي توسعه شبکه در آن مشخص نشده که در صورت نهايي شدن آن زمان و برنامه هايي که براي توسعه شبکه مخابرات را داريم اطلاع رساني خواهيم کرد.
 
وي در خصوص کندي سرعت اينترنت افزود: متاسفانه در چند هفته گذشته يکي از مسيرهاي شرکت روس تلکوم که از سوي شرکت زيرساخت به شرکت مخابرات ظرفيتش فروخته شده بود، قطع شد.
وي گفت: اين موضوع باعث شد که سرعت اينترنت در چند شهر کند شود که البته اين مشکل در حال حاضر برطرف شده است.

​​