رگولاتوری

February 12, 2013
0:49 سه شنبه، 24ام بهمنماه 1391
کد خبر: 53280

سرتیپ نامی کیست؟‌کارنامه علمی و تخصصی سرپرست وزارت ICT

محمد حسن نامی که بهمن‌ماه به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب شد دکترای جغرافیای سیاسی از دانشگاه علوم تحقیقات دارد و 31 عنوان کتاب در زمینه جغرافیا و 82مقاله مرتبط با جغرافیا تالیف کرده است.

 
 
پس از برکناری رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آذرماه و سرپرستی علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی بر این وزارتخانه، رئیس جمهور در بهمن‌ماه 91 محمد حسن نامی معاون وزیر دفاع را به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب کرد.
 
نام و نام خانوادگی: محمد حسن نامی
تاریخ تولد: 1332
محل تولد: دلیجان
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری جغرافیای سیاسی از دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
 
** تالیفات
 
محمد حسن نامی تاکنون 31 عنوان کتاب در زمینه جغرافیا تالیف کرده است.
 
مقالات
 
1- آمایش سرزمینی خلیج فارس(مطالعه موردی جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک)
 
2- آمایش مناطق مرزی با تاکید بر استانهای مرزی، فصلنامه علمی پژوهشی نگرشهای نو در جغرافیای انسانی
 
3- آمایش مناطق مرزی با تاکید بر ایران، فصلنامه علمی پژوهشی نگرشهای نو در جغرافیای انسانی
 
4- آینده نگاری و ترسیم محیط امنیتی
 
5- اثر تغییر اقلیم و نوسانات الگوی گردش های جوی بر روی رودخانه مرزی ارس
 
6- استفاده از یک الگوی جدید برای محاسبه دقیق مساحت و طول مرزهای کشور ج.ا.ایران، فصلنامه علمی و پژوهشی نگرشهای نو در جغرافیای انسانی
 
7- ارزیابی مکان استقرار شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری شهر تهران با استفاده از تکنیک Dematel و فرآیند تحلیل شبکه ای ANP، مجله پژوهش های جغرافیای انسانی
 
8- اقتصاد خلیج فارس مبنای صلح پایدار و نقش آن در منطقه، ارائه شده به صورت کامل در ششمین همایش ملی خلیج فارس، اردیبهشت 1389
 
9- الگوی جدید برای محاسبه دقیق مساحت و طول مرزهای کشور ج.ا. ایران، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)1391
 
10- امکان سنجی توانمندی های اکوتوریسم مرز ایران و ترکمنستان به روش(SWOT) مطالعه موردی استان گلستان
 
11- امنیت خلیج فارس، ایده ها، راهبردها و سازکارها، ارائه شده به صورت سخنرانی در نوزدهمین همایش ملی خلیج فارس، چالش ها و سازکارهای منطقه ای، وزارت امور خارجه، دی ماه 1388
 
12- امنیت انرژی، ارائه شده در سمینار بین المللی انرژی و امنیت: دیدگاه آسیایی
 
13- امنیت زیست محیطی و سیاست گذاری امنیت ملی، فصلنامه علمی پژوهشی نگرشهای نو در جغرافیای انسانی 1391
 
14- اقتصاد خلیج فارس مبنای صلح پایدار و نقش ایران در منطقه، ششمین همایش ملی خلیج فارس 1389
 
15- اندیشه دفاعی از دیدگاه مدیران دفاعی
 
16- ایران کلید امنیت خلیج فارس، ارائه در دومین همایش علمی سراسری دانشجویی دانشگاه تهران، تاریخ 14 و15 اردیبهشت 1389
 
17- بازاندیشی منافع ملی و واقع گرایی آمریکایی برای جهان جدید، چاپ شده در فصلنامه علمی، پژوهشی جغرافیای انسانی
 
18- بحران مناطق شرق و تحلیل ژئوپلیتیکی برای مدیریت برون رفت از آن
 
19- بررسی عوامل موثر در تدوین راهبردهای هسته ای
 
20- بررسی و تحلیل وضعیت آب و هوایی جنگلهای جنوب شرقی دریای خزر Caspian sea south- east of on climatic causes of forest and grassland fires in analysis An
 
21- بررسی هیدروپلیتیکی حوضه های غرب کشور، چاپ شده در مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای، شماره چهاردهم، بهار و تابستان 1389
 
22 بررسی پیامدهای احتمالی احداث جزایر مصنوعی امارات متحده عربی
 
23 بررسی تاثیرات گردشگری در برنامه ریزی توسعه پایدار منطقه ای نواحی روستایی با استفاده مدل SWOT استفاده از قابلیت های GIS برای پشتیبانی از تصمیمات منتج(مطالعه موردی روستای لواسان)، فصلنامه گردشگری و چشم انداز آینده 1389
 
24 بررسی عوامل موثر بر تدوین راهبردی هسته ای، فصلنامه گردشگری و چشم انداز آینده 1390
 
25 بررسی ویژگی های ژئوپلیتیکی ایران- عراق، فصلنامه علمی پژوهشی نگرشهای نو در جغرافیای انسانی
 
26 بررسی هیدروپلیتیکی حوضه های غرب کشور(نمونه زاب، سیروان)، فصلنامه علمی پژوهشی نگرشهای نو در جغرافیای انسانی
 
27 -بررسی و تحلیل وضعیت آب و هوایی جنگلهای جنوب شرقی دریای خزر، South- east of Caspian sea grassland fires in An analysis on climatic causes of forest and
 
28- برنامه پنجم و رویکرد اجتماع محور به مدیریت بحران، مطالعه موردی: مخاطرات شهری کلان شهر تهران(یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران- شهریرو 1390)
 
29 – پهنه بندی توزیع فضایی جمعیت شهری به روش درونیابی سطحی با استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی تصویر مبنا
 
30- تاثیر نظام سیاسی و امنیتی خلیج فارس در کارکرد ژئواکونومیکی جزیره قشم، ارائه شده در همایش ملی قشم و چشم انداز آینده، تاریخ 25 و26 اردیبهشت ماه 1390
 
31 -تاثیر بیداری اسلامی بر تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا، ارائه در همایش علمی اسلام و تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و شمال آفریقا
 
32- تاثیر و عملکرد اقوام ساکن در کرانه های خلیج فارس در امنیت منطقه ای و مقابله با تهدیدات و چالشهای منطقه
 
33 تحدید حدود مرزهای ایران در خلیج فارس و مسائل ناشی از آن، ارائه شده به صورت سخنرانی در دومین همایش دو سالانه بین المللی خلیج فارس تاریخ، فرهنگ و تمدن، آبان ماه 1388 دانشگاه تهران
 
34- تحلیل ژئوپلیتیک برای خروج از بحران های نواحی شرق کشور با تاکید بر خراسان
 
35 -تحلیل ژئوپلیتیکی مرز ایران و عراق و تاثیر آن بر امنیت ملی، فصلنامه نگرشهای نو در جغرافیای انسانی، 1391
 
36- تحلیل همدید روزهای آلوده برای شهر تهران، همایش توسعه صنایع دفاعی با رویکرد زیست محیطی
 
37- تحلیل جایگاه ژئواکونومیک ایران در خاورمیانه، فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک سال پنجم شماره دو
 
38 -توریسم صنعت امنیت‌ساز، امنیت بستر توسعه توریسم
 
39- جایگاه نیروی دریایی ج.ا.ایران در ژئواستراتژی اقیانوس هند و دریای عمان، اولین همایش نیروی دریایی راهبردی
 
40- جایگاه ویژه خلیج فارس در امنیت جهانی و نقش ایران در همایش ملی جایگاه خلیج فارس در تحولات استراتژیک جهان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
 
41 -چارت‌های دریایی و حقوق دریاها، اولین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس و نهمین همایش علوم و فنون دریایی ایران 1390
 
42 -چالش های جغرافیای سیاسی خلیج فارس و تاثیر آن در ارتباطات کشورهای این حوزه، سومین همایش دو سالانه بین المللی خلیج فارس تاریخ، فرهنگ و تمدن
 
43 -رژیم حقوقی و تحدید حدود دریای خزر، چاپ شده در نشریه علمی پژوهشی جغرافیا، شماره 20 و21 بهار و تابستان 1388
 
44- زیرساختار داده های مکانی منطقه ای دریای خزر و خلیج فارس، ارائه در اولین همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی GIS، 1 و2 آذر 1388
 
45 -ژئوپلیتیک خلیج فارس و چالشهای بوجود آمده (عدم همگرایی منطقه ای)
 
46- ژئوپلیتیک شیعه با تاکید بر نقش زائران حرم رضوی(مشهد)، فصلنامه علمی پژوهشی نگرشهای نو در جغرافیای انسانی
 
47 -سکونت گاه های غیر رسمی و نقش آن در گسترش آسیب های اجتماعی، ارائه شده به صورت سخنرانی در همایش ملی سکونت گاه های غیر رسمی دانشگاه آزاد شهر ری
 
48- عدم همگرایی کشورهای حوزه خلیج فارس و دلایل آن، نخستین همایش بین المللی محیط زیست و ژئوپلیتیک خلیج فارس، 3و4 خرداد 1391
 
49 -فصل جدید در روابط ترکیه و رژیم صیهونیستی، فصلنامه علمی پژوهشی نگرشهای نو در جغرافیای انسانی
 
 50 -فضا، قدرت و امنیت، چاپ شده در نشریه علمی پژوهشی جغرافیا، شماره 16و17 بهار و تابستان 1387
 
51 -فضا، بعد چهارم قدرت (رژیم حقوقی فضا)، نشریه سپهر
 
52 -قدرت نرم و جایگاه کشورها در عصر فناوری اطلاعات، فصلنامه جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای)1391
 
53- قدرت نرم و دیپلماسی دفاعی در ارتقاء سطح مدیریت دفاعی
 
54- قدرت هوا فضا(قسمت اول) نشریه سپهر شماره شصت
 
55- قدرت هوا فضا(قسمت دوم) نشریه سپهر شماره شصت و یک
 
56 -کاربرد GIS در C41SR، ارائه شده در همایش سراسری هسته نوآوری رزم زمینی
 
57 کاربرد تصاویر ماهواره ای در پایش کانونهای ریزگرد به منظور ارتقاء نظام سلامت جامعه، فصلنامه جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای )1391
 
58 -گسترش ناتو به شرق و تاثیر آن بر ژئوپلیتیک انرژی
 
59- مسائل زیست محیطی جنوب شرق کشور و راهکارهای مقابله با آن (همایش سراسری جغرافیا، توسعه، دفاع و امنیت در جنوب شرق کشور)
 
60- مدیریت بحران زمین لرزه با اولویت محیط های شهری نشریه سپهر شماره شصت و چهار
 
61 -مدیریت بحران زمین لرزه، اولویت محیط های شهری، نشریه علمی فنی سپهر
 
62 ناتو در تقابل با قدرتهای منطقه ای اوراسیا
 
63 نصف النهار مکه، فصلنامه جغرافیا(برنامه ریزی شهری)1391
 
64- نقش اطلاعات ماهواره های سنجش از دور در مدیریت استراتژیک، همایش تخصصی نقش جغرافیای نظامی در جنگ های آینده، تاریخ 15 اسفند ماه 1389 دانشگاه امام حسین(ع)
 
65- نقش اطلاعات ماهواره های سنجش از دور در مدیریت استراتژیک نشریه سپهر شماره شصت و پنج
 
66- نقش اقلیت ها در تأمین امنیت در افق 1404
 
67 – نقش بازارچه های مرزی در اقتصاد مرزنشینان (نمونه موردی: بازارچه مرزی باجگیران، استان خراسان رضوی) پژوهشنامه خراسان بزرگ، 1390
 
68-  نقش تصاویر ماهواره ای در شناسایی، نظارت و پایش کانونهای ریزگرد بمنظور ارتقاء نظام سلامت جامعه
 
69 – نقش توسعه گردشگری راه ابریشم در همگرایی و توسعه ارتباطات سیاسی بین کشورهای در مسیر راه ابریشم، فصلنامه گردشگری چشم انداز آینده 1390
 
70 – نقش داده های هیدروگرافی در کنوانسیون حقوق دریاها
 
71 – نفش دیپلماسی راه ابریشم در توسعه همکاری های منطقه ای، همایش ملی راه ابریشم، 1390 گرمسار
 
72- نقش رسانه های نوشتاری بر تحولات سیاسی شهر مشهد از انقلاب مشروطیت تا کودتای سال 1332 ه.ش
 
 73 -نقش قدرت نرم و دیپلماسی دفاعی در ارتقاء سطح مدیریت دفاعی
 
74- نقش گردشگری مذهبی در ریشه اقتصادی شهر مشهد مقدس، پژوهشنامه خراسان بزرگ 1390
 
75- نقش ملاحظات امنیتی- دفاعی در تدوین طرح های آمایش مناطق مرزی ایران
 
76- نقش و جایگاه پدافند غیر عامل در مقابل سامانه های فضایی، فصلنامه علمی پژوهشی نگرشهای نو در جغرافیای انسانی
 
77 -نقشه برداری گسیختگی گسل بیست و دوم may سال دو هزار و چهار میلادی(زمین لرزه ایران) نشریه سپهر شماره شصت و چهار
 
78 -واقع گرایی جغرافیایی و حایگزینی ژئوپلیتیک انسان محور، چاپ شده در فصلنامه علمی، پژوهشی جغرافیای انسانی
 
79 -وجه تسمیه خلیج فارس در مدارک و اسناد موجود در سازمان جغرافیایی کشور
 
80 -وزن دهی، فاکتورهای موثر در آسیب پذیری لرزه ای شهر تهران، نمایش شده در ISI، A FUZZY-AHP)(Cities Vulnerability decision support system for Evaluation of) لازم به ذکر است مقاله فوق جزء مقالات برتر در نشریه بین المللی IDOSI در تاریخ 15 سپتامبر 2008 چاپ گردیده است.
 
81 -وزن دهی، فاکتورهای موثر در آسیب پذیری لرزه ای شهر تهران، نمایش شده در Afuzzy-AHP decision support system))( Cities Vulnerability for Evaluation ISI) لازم به ذکر است مقاله فوق جزء مقالات برتر در نشریه بین المللی IDOSI در تاریخ 15 سپتامبر 2008 چاپ گردیده است.
 
82 -یک سیستم سلامت از دور یکپارچه در محیط های باز و بسته با استفاده از تکنولوژی RFID و Outdoor and System An International Environments using RFID Technology and GPS ارائه شده در کنفرانس بین المللی Wgll/4/7 ISPRS Workshop of International)، تاریخ 15-16 May 2011
 
 
آثار ثبت شده، عضویت های علمی و عناوین کسب شده
 
1- ثبت ملی اثر (نقشه) به نام نقشه جدید جهان با مرکزیت شهر مکه
 
2- ثبت ملی اثر(کتاب) مساحت و طول مرزهای جمهوری اسلامی ایران
 
3- عضو کمیته علمی و تقدیرنامه، قشم، تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و چشم انداز آینده
 
4- عضو کمیته علمی همایش (جایگاه مطالعات ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز در مهر ماه سال 1387
 
5- نویسنده برگزیده دومین همایش اندیشه و قلم ارتش جمهوری اسلامی ایران
 
6- حضور در سمینار مدیریت الکترونیکی شهر
 
7- رئیس همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی، آذرماه 1388
 
8- داور همایش سکونتگاه های غیر رسمی، چالش ها، راهبردها، دانشگاه آزاد اسلامی شهر ری اسفند 1388
 
9- عضو شورای برنامه ریزی ششمین گردهمایی جغرافیدانان ایران
 
10- عضو کمیته علمی چهارمین همایش رؤیت هلال و تقویم
 
11- عضو کمیته علمی همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
 
12- عضو هیات رئیسه انجمن ژئوپولوتیک ایران
 
13- عضو کنفرانس IHO
 
14- عضو هیات رئیسه همایش جایگاه خلیج فارس در تحولات استراتژیک جهان
 
15- عضو علمی موسسه دایره المعارف بزرگ غدیر و احیاء میراث مکتوب شیعه
 
16- حضور در اولین همایش کاربرد فناوری های سنجش از دور و GIS در نظام سلامت
 
17- حضور در ششمین همایش ملی فرهنگی- گردشگری خلیج همیشه فارس
 
18- حضور در اولین همایش ملی جایگاه مطالعات ژئومورفورلوژی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط
 
19- عضو هیات رئیسه دومین همایش جغرافیا: توسعه، دفاع، امنیت
 
20-  عضو شورای پژوهشی سازمان منطقه آزاد قشم
 
21-  عضو کمیته داوری همایش ملی چالش ها و راهبرداهای ساماندهی و صیانت حریم در مناطق کلان شهری با تاکید بر حریم کلان شهر تهران
 
22- رتبه سوم پژوهش های کاربردی بیست و چهارمین جشنواره بین المللی خوارزمی
 
23- انتخاب کتاب تنگه ها و نقاط استراتژیک جهانی در مسابقه انتخاب برترین آثار در جغرافیای سیاسی در سال 1389
 
24- استاد ناظر علمی حقوق دریاها و قواعد حاکم بر مخامصات مسلحانه دریایی در منطقه استخفاظی ناوگان جنوب نداجا
 
25- سخنرانی در نوزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس: چالش ها و ساز و کارهای منطقه ای
 
تشویق و تقدیر عملی و کشوری
 
1- کسب رتبه سوم پژوهش های کاربردی از بیست و چهارمین جشنواره بین المللی خوارزمی
 
2- تقدیرنامه حضور در اولین همایش کاربردی فناوری های سنجش از دور و GIS در نظام سلامت
 
3- تقدیرنامه حضور در ششمین و هفتمین همایش ملی فرهنگی و گردشگری خلیج همیشه فارس
 
4- تقدیر نامه حضور در همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
 
5 – تقدیرنامه حضور در همایش ملی سکونتگاه های غیر رسمی، چالش ها، راهبردها
 
6_ تقدیرنامه حضور در همایش ملی جایگاه مطالعات ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط
 
7_ تقدیرنامه حضور در همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
 
8- تقدیرنامه حضور در همایش علمی سراسری اساتید جغرافیای دانشگاههای آزاد اسلامی
 
9_ تقدیرنامه حضور در همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی
 
10 _ تقدیرنامه حضور در همایش ملی جایگاه خلیج فارس در تحولات استراتژیک جهان
 
11_ تقدیرنامه حضور در همایش بین المللی خلیج فارس، چالش ها و سازو کارهای منطقه ای
 
12_ تقدیرنامه از دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران جهت تدریس درس جغرافیای نظامی ایران
 
13_ تقدیرنامه حضور در همایش تخصصی نقش جغرافیای نظامی در جنگ های آینده
 
14_ تقدیر نامه جهت انتخاب اثر برگزیده در سومین همایش اندیشه و قلم ارتش
 
15_ تقدیرنامه حضور در اولین همایش نیروی دریایی راهبردی
  • مشترک شوید!

    برای عضویت در خبرنامه روزانه ایستنا؛ نشانی پست الکترونیکی خود را در فرم زیر وارد نمایید. پس از آن به صورت خودکار ایمیلی به نشانی شما ارسال میشود، برای تکمیل عضویت خود و تایید صحت نشانی پست الکترونیک وارد شده، می بایست بر روی لینکی که در این ایمیل برایتان ارسال شده کلیک نمایید. پس از آن پیامی مبنی بر تکمیل عضویت شما در خبرنامه روزانه ایستنا نمایش داده میشود.

    با عضویت در خبرنامه پیامکی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) به طور روزانه آخرین اخبار، گزارشها و تحلیل های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در هر لحظه و هر کجا از طریق پیام کوتاه دریافت خواهید کرد. برای عضویت در این خبرنامه، مشترکین سیمکارت های همراه اول لازم است عبارت 150 را به شماره 201464 و مشترکین سیمکارت های ایرانسل عبارت ozv ictn را به شماره ۸۲۸۲ ارسال کنند. دریافت موفق هر بسته خبری که محتوی پیامکی با حجم ۵پیامک بوده و ۴ تا ۶ عنوان خبری را شامل میشود، ۳۵۰ ریال برای مشترک هزینه در بردارد که در صورتحساب ارسالی از سوی اپراتور مربوطه محاسبه و از اعتبار موجود در حساب مشترکین سیمکارت های دائمی کسر میشود. بخشی از این درآمد این سرویس از سوی اپراتور میزبان شما به ایستنا پرداخت میشود. مشترکین در هر لحظه براساس دستورالعمل اعلامی در پایان هر بسته خبری قادر خواهند بود اشتراک خود را در این سرویس لغو کنند. هزینه دریافت هر بسته خبری برای مشترکین صرفا ۳۵۰ ریال خواهد بود و این هزینه برای مشترکین در حال استفاده از خدمات رومینگ بین الملل اپراتورهای همراه اول و ایرانسل هم هزینه اضافه ای در بر نخواهد داشت.