باندپهن ثابت

با تصویب افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره و سرمایه

اولین مجمع عمومي سهامداران ایرانیان نت برگزار شد

 

اولین مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام اپراتورچهارم مخابراتی با حضور کلیه سهامداران درساختمان مرکزی این شرکت برگزار شد.

به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) از روابط عمومي شرکت ایرانیان نت، دستور جلسه این مجمع، اصلاح مفاد اساسنامه شامل ؛ تغییر اعضای هیئت مدیره ، افزایش سرمایه و تغییر نشانی دفتر مرکزی شرکت عنوان شده بود.
 
مهندس حکیم جوادی رئيس مجمع شرکت ایرانیان نت ضمن تبیین دلايل اصلاح مفاد اساسنامه ، افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره را  برخورداری از تخصصهای مختلف در حوزه مدیریت مبتنی بر ساختارروزآمد، مشتری محوری و تامین منافع سهامداران در اپراتورچهارم اعلام کرد.
وی گفت : شکل گیری اپراتور چهارم درعرصه مخابرات کشور، ضرورت بهره مندی جامعه از فناوری های نوین ارتباطی بوده است و تامین این نیاز از طریق دانش و تخصص اعضای هیئت مدیره باسهولت بیشتری انجام میشود. بنابراین هرچه میزان ظرفیت هیات مدیره بیشتر شود ضریب اطمینان برای پیاده سازی استراتژی های سازمانی بیشتر خواهد شد.

در ادامه در خصوص افزايش تعداد اعضاء هيأت مديره رأي گيري بعمل آمد و مصوب شد تعداد اعضاي هيأت مديره شرکت ایرانیان نت از3 نفر به 7 نفر افزایش یابد.
همچنین در این جلسه با رای کلیه ی اعضاء مجمع عمومی، سرمایه شرکت ایرانیان نت به عنوان اپراتور چهارم مخابراتی به میزان 300 درصد نسبت به سرمایه کنونی افزایش یافت.

​​