تلفن همراه

با راه حل هواووی اپراتورها می توانند تماس های ویدئویی را بر اساس تعرفه مشترک، اولویت گذاری کنند

 

هواووی از راه اندازی راه حل تضمین کیفیت تماس ویدئویی مبتنی بر فن آوری جدید شاخص اولیت جریان (FPI) خبر داد.
 
به گزارش گروه اخبار خارجی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، در مواردی که پهنای باند محدود است، مشترکانی که بسته خدمات تماس ویدئویی با پشتیبانی FPI را خریداری کرده باشند از اولویت بیشتری برخوردار هستند و می توانند از کیفیت سرویس تماس ویدئویی بهتری بهره ببرند.
 
مطالعات صورت گرفته توسط mLAB، آزمایشگاه تحقیقاتی پهنای باند موبایل (MBB) هواووی، چگونگی تبدیل شدن سرویس های تماس ویدئویی به یک منبع مهم رشد ترافیک سنگین را نشان م یدهد. راه حل تضمین کیفیت تماس ویدئویی FPI برای برآورده شدن نیاز به سرویس های تماس ویدئویی در محیط هایی که به وسیله ترافیک اینترنت متراکم تحت تاثیر قرار گرفته از سوی mLAB هواووی ارائه شده است.

​​