تلفن همراه

آزمایش موفق آنتن فعال در شبکه LTE شرکت NTT DoCoMo

 

NTT DoCoMo ژاپن از اتصال موفقیت آمیز آنتن فعال، دستگاهی که پیش بینی می شود به طور گسترده ای در ایستگاه های مبنای LTE مورد استفاده قرار گیرند، در آزمایشی در یک ایستگاه مبنای LTE عملیاتی خبر داد.
 
به گزارش گروه اخبار خارجی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، این آنتن که به صورت مشترک توسط Nihon Dengyo Kosaku ژاپن و Ubidyne آلمان ساخته شده است از طریق یک واسط استاندارد ORI به ایستگاه مبنای LTE اپراتور DoCoMo متصل شد.
 
آزمایش موفقیت آمیز DoCoMo نشان می دهد که این اپراتور ژاپنی قادر خواهد بود آنتن های فعال را با سرعت و با هزینه کم بدون نیاز به ساخت ایستگاه های مبنای جدید، نصب کند. DoCoMo تا کنون ایستگاه های مبنا را با استفاده از واسط ORI اداره می کند.
 
در حال حاضر چهارچوب های ایستگاه های پایه براساس این امر که آنتن های فعال و ایستگاه های مبنا باید از سوی یک فروشنده ساخته شوند، به دلیل فقدان واسط استاندارد برای اتصال دستگاه های فروشندگان مختلف به یکدیگر محدود شده است.
 
پیش بینی می شود آنتن های فعال که از ویژگی عملکرد بهره وری انرژی و فاکتورهای شکل کوچک برخوردار هستند، در ایستگاه های مبنای LTE و ایستگاه های مبنای پیشرفته LTE در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرند.
 
ایستگاه مبنای مورد استفاده در این آزمایش یک ایستگاه مبنای از نوع نصب از راه دور است که یک ایستگاه اصلی و چندین ایستگاه ثانویه را شامل می شود. یک ایستگاه ثانویه متعارف با یک آنتن و سرهای رادیویی کنترل از راه دور (RRH) برای ارسال و دریافت سیگنال ها تجهیز می شود. یک آنتن فعال دارای یک RRH داخلی است که به ایستگاه ثانویه از نظر اندازه کوچکتر باشد و در فضاهای محدودتر نصب شود که به پوشش LTE متراکم تر و کاهش هزینه های نصب منجر می شود.
 
یکپارچگی یک آنتن با RRH میزان زیان الکتریکی که در آنتن های متعارف رخ می دهد و زمانی که RRH و آنتن ها به یک اتصال کابلی متداول متصل می شود را کاهش دهد. در نتیجه محدوده پوشش گسترش می یابد و مصرف انرژی کمتر خواهد بود و جهت دهی انتقال موج رادیویی آنتن فعال می تواند برای پوشش بهینه در موقعیت های مختلف با دقت کنترل شود.
 
اتصال میان آنتن فعال مبنای ثانویه و ایستگاه اصلی مبتنی بر استاندارد ORI است که به صورت گسترده از سوی فروشندگان تجهیزات در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد. اتصال آنتن فعال و تجهیزات ایستگاه اصلی از طریق ORI سازگاری با تولیدکنندگان ایستگاه اصلی گوناگون را تضمین می کند.
 
DoCoMo اعلام کرده ست که نتایج آزمایش اخیر خود را با هدف کمک به استانداردسازی آنتن های فعال آینده به سازمان استانداردهای پروژه مشارکت نسل سوم (3GPP) ارائه خواهد کرد. DoCoMo آزمایش آنتن های فعال خود را با هدف بهره برداری زودهنگام از ایستگاه های مبنای LTE پیشرفته به مکان های خارجی گسترش خواهد داد.

 


​​