تلفن همراه

تعرفه ویژه مکالمات رومینگ همراه اول اعلام شد

 

شرکت ارتباطات سیار ایران تعرفه مکالمات رومینگ همراه اول ویژه نوروز در جشنواره از برف تا شکوفه را اعلام کرد.
 
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، این تعرفه‌ها که به طور مشخص در جدول ذیل آمده‌اند از ۱۶ دی ماه ۱۳۹۱ تا پایان فروردین ۱۳۹۲ معتبر است.
 

 *تمامی تعرفه‌ها به تومان است.

 

مکالمه دریافتی

مکالمه داخلی

مکالمه با ایران

دریافت پیامک

ارسال پیامک

عربستان

۷۰۰

۱۵۰۰

۱۵۰۰

رایگان

۵۰۰

امارات

۱۲۰۰

۲۰۰۰

۴۰۰۰

رایگان

۱۵۰۰

ترکیه

۱۰۰۰

۱۰۰۰

۴۰۰۰

رایگان

۱۰۰۰

افغانستان

۱۷۰۰

۲۰۰۰

۴۵۰۰

رایگان

۱۰۰۰

ایتالیا

۵۰۰۰

۵۰۰۰

۵۰۰۰

رایگان

۱۰۰۰

 
 

​​