رگولاتوری

گفتگوی ایرنا با مرتضی برابری به عنوان رئیس پژوهشگاه ICT!

 

رئیس پژوهشگاه ارتباطات وفناوری اطلاعات گفت: بودجه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به 380 میلیارد ریال در سال آینده می رسد.
 
دکتر ˈمرتضی براریˈ در گفت وگو با علمی ایرنا اظهار داشت: این بودجه طبق لایحه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی به میزان سیصدوهشتادمیلیارد ریال به مجلس شورای اسلامی ارایه شده است که ازاین مبلغ یکصدمیلیاردریال بودجه جاری؛شصت میلیارد ریال درآمداختصاصی و دویست وبیست میلیارد ریال بودجه تکمیلی می باشد.
 
وی تاکید کرد در سال آینده عزم جدی پژوهشگاه بر تقویت درآمدهای اختصاصی خواهدبود.
 
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از امضای تفاهم نامه همکاری میان این پژوهشگاه و وزارت خانه های بهداشت درمان وآموزش پزشکی و ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد و گفت:هدف ازتفاهم نامه تقویت حوزه پژوهش و صنعت در سلامت الکترونیک و تجهیز آزمایشگاههای مرتبط و نیز انجام فرآیند رایانش زیستی و پروژه های مربوطه است که منجر به ارتقا سلامت عمومی در جامعه می شود.
 
وی افزود: براساس این تفاهم نامه کمیته ای باحضور مدیران و اساتید مرتبط جهت استفاده از ظرفیتهای دانشگاهی ایفای نقش خواهد کرد.
 
رئیس پژوهشگاه ارتباطات وفناوری اطلاعات از توافق نهایی با شرکت ارتباطات زیرساخت باحجم 200 میلیارد ریال خبرداد و گفت: بناست تا قراردادهای مربوطه در روزهای آینده و نیز در ابتدای سال آتی امضا وتبادل شود.
 
وی همچنین درباره جذب دانشجویان دوره دکترای پژوهش محور در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: 16 نفردانشجوی دکترای پژوهش محور برای پژوهشگاه از طریق آزمون سراسری سال 92 جذب این پژوهشگاه خواهد شد.
 
براری خاطرنشان کرد:فرصتهای سرمایه گذاری درحوزه های ارتباطات وفناوری اطلاعات توسط پژوهشگاه ارتباطات وفناوری اطلاعات شناسایی شده است و بناست تا پایان اردیبهشت ماه سال آتی دراختیارتولیدکنندگان وصنععتگران این حوزه قرار بگیرد.

​​