اپراتورها

رگولاتوری: در پروانه رایتل پیوست فرهنگی پیشبینی شده و از شورایعالی فضای مجازی خواسته ایم سیاست های کلی برای تنظیم پیوست فرهنگی را اعلام کند

معاون بررسيهاي فني و صدور پروانه رگولاتوري گفت: پروانه اپراتور سوم تلفن همراه مبتني بر فناوري نسل سوم است و سرويسهاي بسياري با دسترسي باند وسيع در چارچوب اين پروانه قابل ارائه هستند كه تلفن تصويري يكي از اين خدمات است.

 
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) از روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مهندس لطف ا... سبوحي افزود: موافقتنامه پروانه فعاليت اين اپراتور با رعايت دقيق جنبه‌هاي فني، مالي و حقوقي براساس كليات مصوب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به شركت تامين تله‌‎كام (رايتل) اعطا شده است.
وي با اشاره به تصويب كليات پروانه اپراتور سوم در اسفند سال 86 اظهار كرد: با ابلاغ سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه از سوي مقام معظم رهبري در دي ماه 87 ، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي نيز در راستاي اين سياستهاي كلي، حسب مفاد بند يك امور فرهنگي، پيوست فرهنگي را در پروانه اپراتور سوم پيش‌بيني كرده است تا با تدوين، تكميل و اجراي نقشه مهندسي فرهنگي كشور توسط نهادهاي مربوط، مفاد اين پيوست را تنظيم و ابلاغ كند.
سبوحي تصريح كرد: با ايجاد شوراي عالي فضاي مجازي، رگولاتوري از دبيرخانه اين شورا درخواست كرده است تا سياستهاي كلي مورد نظر شوراي عالي فضاي مجازي را براي تنظيم پيوست فرهنگي، نه فقط براي اپراتور سوم بلكه براي تمام پروانه‌هاي صادره را اعلام تا براساس آن نسبت به تنظيم و ابلاغ جزئيات پيوست فرهنگي به اپراتورهاي ارائه كننده خدمات اقدام كند.
 

​​