باندپهن ثابت

واگذاری 18گیگابیت برثانیه دیتای داخل کشور توسط شرکت زیرساخت در سال 91

 

شرکت ارتباطات زیرساخت در سال 91 بیش از Gbps 18.6 پهنای باند سرویس های دیتا در شبکه های داخلی کشور به مشتریانش واگذار کرد.
 
مهندس حسن کریمی مدیر کل مهندسی عملیات شبکه  دیتای این شرکت با اعلام این مطلب افزود :با توجه به ظرفیت سازی صورت گرفته برای توسعه پهنای باند سرویسهای دیتا در داخل کشور ، تمامی متقاضیان سرویس های MPLS  ، VPLS و اینترانت ، سرویس درخواستی خود را به میزان مورد تقاضا در سال 91 دریافت کرده اند.
وی در ادامه  مجموع پهنای باند واگذار شده برای سرویس های یاد شده را  Gbps  18.6  اعلام  کرد و در ادامه توضیح داد این سرویس ها به تفکیک عبارتند از: سرویس اینترانت به میزان Gbps  10.18 ، سرویس VPLS به میزان Gbps  7.59 و سرویس MPLS به میزان  Mbps820 .
مهندس کریمی در ادامه تصریح کرد : اجرای برنامه های توسعه در سالهای اخیر این امکان را برای شرکت ارتباطات زیرساخت فراهم کرده است که سرویس های داخلی را به محض ارائه درخواست و عقد قرارداد ، واگذار کند و علاوه بر این شرکت ارتباطات زیرساخت آمادگی کامل خود را برای واگذاری هر یک از سرویس های یاد شده ، به میزان مورد تقاضا دارد.

 


​​