تلفن همراه

تلاش برای القای استعفای مدیرعامل قبلی رایتل به دلیل اعتراض به فشار حلقه انحرافی

 

کیهان در ویژه های خود نوشت: منابع آگاه از استعفاي حميدرضا فرنگ مديرعامل شركت رايتل در اعتراض به فشار حلقه انحرافي براي بهره برداري انتخاباتي از امكانات اپراتور سوم خبر دادند.
 
اين استعفا زماني صورت گرفت كه اعلام شد رايتل پشتيبان مالي تجمع بزرگ انتخاباتي حلقه انحرافي در ورزشگاه يكصد هزار نفري آزادي را برعهده گرفته است.
 
براين اساس، بعد از روي كار آمدن مديرعامل شركت شستا و پس از ماهها فشار حلقه انحرافي براي در اختيار گرفتن اپراتور رايتل اكنون قرار است يكي از اعضاي هيأت مديره رايتل كه مورد اعتماد حلقه انحرافي است جايگزين وي شود.
 
پيش از اين خبري درمورد نفوذ حلقه انحرافي در يكي از اپراتورهاي كشور و پيامك شعار اصلي اين طيف يعني «زنده باد بهار» براي شماري از مردم خبر منتشر شده بود كه البته اين سامانه پيامكي توسط دستگاه قضايي توقيف شد.

​​