تلفن همراه

گزارش گارتنر از رشد جهانی خرید تلفن و تبلت

 

شرکت پژوهش و مشاوره فناوری اطلاعات گارتنر با تجدید نظر روی پیش بینی های صورت گرفته درباره هزینه های صرف شده در بخش فناوری اطلاعات در سال 2013 اعلام کرده است که دستگاه های همراه چون تبلت و تلفنهای هوشمند در سطح جهان افزایشی بیش از تصورات پیشی خواهند داشت.
 
پس از صورت گرفتن یک تحلیل جامع درباره ارقام هزینه شده برای بخش فناوری اطلاعات در سال 2012، گارتنر پیش بینی های صورت گرفته خود را درباره سال 2013 مورد تجدید نظر قرار داد.
 
پیش بینی های جدید نشان دهنده تغییر جهت کاربران نسبت به استفاده از دستگاه های موبایل است که به نوعی محرک یک تغییر کامل در صنعت فناوری اطلاعات از تولید کننده دستگاه ها گرفته تا توسعه دهندگان نرم افزار و بازارهای فعال به شمار می رود.
 
پیش بینی های گارتنر برای هزینه های صرف شده در بخش فناوری اطلاعات در حقیقت نسبت به پیش بینی های قبلی کمتر است. گارتنر پیش تر رشد این هزینه ها را 4.2 درصد پیش بینی کرده بود اما اکنون این رشد را یک درصد کمتر دیده است. انتظار می رود که بخشهای بزرگ فناوری اطلاعات در طول سال جاری با رشد هزینه های صرف شده رو به رو باشند اما انتظار می رود که این رشد در برخی قسمتها بیشتر از سایرین باشد.
 
 اطلاعات جدید شرکت پژوهش و مشاوره فناوری اطلاعات گارتنر  نشان می دهد که در سال جاری هزینه هایی که برای خرید دستگاه های موبایل ( تلفنهای هوشمند و تبلت) صرف می شوند در صدر این افزایش هزینه های فناوری اطلاعات خواهد بود. این درحالی است که پیش بینی گارتنر برای هزینه های صرف شده در بخش فناوری اطلاعات شامل محصولات مختلفی چون رایانه های شخصی، چاپگرها، تلفنهای همراه و تبلتها می شود که تقاضای آنها در بازارهای تجاری به شدت افزایش یافته است.
 
براساس پیش بینی های جدید گارتنر، هزینه های صرف شده برای خرید دستگاه ها در سراسر جهان در سال 2013 افزایش 7.9 درصدی دارد که این میزان را در کل جهان به 718 میلیارد دلار می رسد. این درحالی است که گارتنر پیش تر این رقم را 666 میلیارد دلار اعلام کرده بود و تجدید نظر خود را به علت عملکرد تأثیرگذاشت دستگاه های موبایل دانست.
 
گارتنر اعلام کرد: درحالی که سرمایه گذاری کاربران در دستگاه های موبایل بیشتر می شود، بازار ساخت این دستگاه ها همچنان قدرتمند به پیش می روند اما در عین حال این عرصه با فشارهای بیشتر برای ارائه ویژگیهایی است که بتواند حضور مداوم کاربران را در قلمرو موبایل تضمین کند.
 
ارقام گارتنر نشان می دهد که بسیاری از تجارتها اکنون تلاشهای توسعه موبایلی را در دستور کار قرار داده اند. پس از دستگاه های موبایل بیشترین هزینه های صرف شده آی تی مربوط به بخش نرم افزارهایی است که در سازمانها و ادارات استفاده می شود. قسمت اعظم این تمرکزها به تغییر نرم افزار و فناوری از رایانه ها به سمت دستگاه های موبایل چون تلفنهای هوشمند و تبلت خواهد بود.
 
براساس این آمار، صنعت فناوری اطلاعات در سال 2014 نیز رشد مشابهی خواهد داشت.

​​