تلفن همراه

اختلال شبکه همراه اول در برخی مناطق تهران

 

از صبح امروز تماس‎های اپراتور همراه اول در برخی مناطق تهران با اختلال همراه است.
 
به گزارش یک وبسایت خبری، از صبح امروز تماس‎های مرتبط با شبکه همراه اول در برخی مناطق تهران با اختلال مواجه شده است.

​​