رگولاتوری

طرحهای پژوهشكده IT پژوهشگاه فضاي مجازي تدوين شد

 

در راستاي پيشبرد برنامه هاي مركز ملي فضاي مجازي طرح ها و پروژه هاي پژوهشكده IT اين مركز تدوين گرديد.
 
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، پس از اعلان طرحهاي كلان مركز ملي فضاي مجازي، پژوهشكده فناوري اطلاعات بر اساس برنامه هاي مصوب و اسناد مرجع كشور، طرحها و پروژه هاي خود را كه اولويت اجرا در كشور را دارند، تدوين نمود .
 
بنا بر مصوبه شورايعالي فضاي مجازي در خصوص " طرح هاي كلان مركز ملي فضاي مجازي كشور جهت تدوين لايحه بودجه 1392" طرح هاي "ارتقاي امنيت و دفاع سايبري"، "ارتقاي توليد محتواي فضاي مجازي"،" ارتقاي خدمات فضاي مجازي"، " تنظيم مقررات فضاي مجازي" ، " حمايت از فعالان حقيقي و حقوقي فضاي مجازي" ، " توسعه علمي، تحقيقات توسعه اي، مطالعات راهبردي و فرهنگ سازي" و " فعاليتهاي بين المللي و برون مرزي" به صورت كلان تدوين گرديده است.
گفتني است روح حاكم بر طرحها و پروژه هاي پيشنهادي پژوهشكده فناوري اطلاعات ، بهره مندي از توانمندي تمامي نهادهاي دولتي مسئول و همچنين مشاركت كامل بخش خصوصي در روند اجراي آنهاست، لذا در اين راستا سياستهاي اصلي پيشنهادي جهت تدوين برنامه پژوهشكده فناوري اطلاعاتموضوعات " پايش و اشراف"، "رصد و آينده نگري"، " تنظيم مقررات و صدور مجوزها " و " تدوين طرحها و اسناد فرابخشي " است كه در اساسنامه مركز ملي فضاي مجازي مطرح شده اند .

​​