تلفن همراه

سیدهاشمی: براساس فرمول شورای رقابت نرخ پالس تلفن‌ثابت براساس کیفیت، تورم، بهره‌وری و نرخ پایه محاسبه میشود

 

هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: براساس فرمولی که شورای رقابت در سال 90 برای تعیین تعرفه پالس ثابت تهیه کرده، نرخ هر سال براساس شاخص‌های کیفیت، تورم و بهره‌وری به همراه نرخ پایه محاسبه می‌شود.
 
سید مصطفی سید هاشمی در گفت‌وگو با فارس با اعلام فرمول تعیین تعرفه پالس تلفن‌ثابت اظهار داشت: شورای رقابت در سال ۹۰ فرمول تعیین تعرفه پالس را تعیین کرده است که براساس همان فرمول عمل خواهد شد.
 
رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران افزود: در این فرمول شاخص‌های کیفیت، تورم (تورم سالانه صنعت) و بهره‌وری روی نرخ پایه تاثیر گذار هستند که هر سال عدد مربوط به همان سال وارد می‌شود.
 
وی ادامه داد: به این صورت که با مجموع (کیفیت+تورم+بهره‌وری) به همراه نرخ پایه عدد هر سال به دست می‌آید. این عدد برای شهری، بین‌شهری، وز‌ن‌های 1 تا 4 (منطقه بندی براساس کیلومتر) از ثابت به همراه و بالعکس تعیین می‌شود.

​​