تلفن همراه

سیدهاشمی از تورم 9.26 درصدي صنعت مخابرات در سال 92 خبرداد

 

رئيس هيئت مديره شرکت مخابرات ايران گفت: سال گذشته تورم صنعت مخابرات 6.07 و امسال 9.26 است.
 
سيد مصطفي سيد هاشمي در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: هر صنعتي يک تورمي دارد و نرخ تورم صنعت مخابرات براي فرمول تعيين تعرفه پالس ثابت، 9.26 است. رئيس هيئت مديره شرکت مخابرات ايران افزود: سال گذشته تورم صنعت مخابرات 6.07 بوده است. وي پيش از اين با اعلام فرمول تعيين تعرفه پالس تلفن‌ثابت به فارس گفته بود: شوراي رقابت در سال 90 فرمول تعيين تعرفه پالس را تعيين کرده است که براساس همان فرمول عمل خواهد شد. 
 
رئيس هيئت مديره شرکت مخابرات ايران گفت: در اين فرمول شاخص‌هاي کيفيت، تورم (تورم سالانه صنعت) و بهره‌وري روي نرخ پايه تاثير گذار هستند که هر سال عدد مربوط به همان سال وارد مي‌شود. وي ادامه داد: به اين صورت که با مجموع (کيفيت+تورم+بهره‌وري) به همراه نرخ پايه عدد هر سال به دست مي‌آيد. اين عدد براي شهري، بين‌شهري، وز‌ن‌هاي 1 تا 4 (منطقه بندي براساس کيلومتر) از ثابت به همراه و بالعکس تعيين مي‌شود.

​​