تلفن همراه

اپراتورچهارم: مکلف به جذب 8 میلیون مشترک فیبر نوری در 8 سال هستیم

 

مدیرعامل اپراتور فیبر نوری ایرانیان‌نت گفت: طبق پروانه این اپراتور باید در مردادماه آینده به 400 هزار مشترک و بعد از دو سال به یک میلیون مشترک سرویس‌ ارائه کند و تا 8 سال نیز 8 میلیون مشترک جذب کرده باشد.
 
به گزارش فارس تفاهم‌نامه راه‌اندازی نخستین پایلوت شبکه دسترسی فیبر نوری کشور در منطقه آزاد ارس امروز میان اپراتور فیبر نوری ایرانیان‌نت و منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس به امضا رسید.
 
محمد علی رحمان‌دوست در این مراسم اظهار داشت: پس از راه‌اندازی نخستین پایلوت شبکه در منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس راه‌اندازی شبکه در 7 استان در دستور کار قرار دارد.
 
مدیرعامل اپراتور فیبر نوری ایرانیان‌نت افزود: راه‌اندازی شبکه به ترتیب در شهرهای مشهد، تهران، شیراز، کرج، قم، اصفهان و تبریز در برنامه قرار دارد.
 
وی ادامه داد: طبق پروانه این اپراتور باید در مرداد ماه آینده به 400 هزار مشترک سرویس دهد.
 
رحمان‌دوست گفت: همچنین بعد از دو سال باید به یک میلیون مشترک سرویس دهی کنیم و تا 8 سال نیز 8 میلیون مشترک جذب کنیم.
 
مدیرعامل ایرانیان‌نت همچنین در بخشی از سخنانش متذکر شد اپراتور ایرانیان‌نت تنها شرکتی است که می‌تواند با فیبر نوری به دیگران سرویس ارائه کند؛ برای مثال هم‌اکنون شهرداری تهران کیلومترها فیبر نوری دارد اما اجازه ندارد از این فیبر به جز برای کارهای خود برای سرویس‌دهی به غیر استفاده کند.

​​