باندپهن ثابت

مديرعامل مخابرات ايران: هيچ تعهدي به PAP ها نداریم!

 

اين روزها شاهد افزايش نارضايتي شرکت هاي PAP از شرکت مخابرات هستيم که ناشي از عدم اجراي تعهدات مخابرات به اين شرکت ها است. 
 
شرکت هاي PAP از اعمال محدوديت هايي که مخابرات در بازار اين شرکت ها به وجود آورده سخن مي گويند و از زيان مالي سنگيني که با آن دست و پنجه نرم مي کنند، در همين خصوص مظفر پور رنجبر مدير عامل شرکت مخابرات به خبرنگار موج گفت: مخابرات بر اساس مجوزهاي موجود با شرکت هاي PAP تفاهم نامه هايي به امضاء رسانده که بر مبناي آن پروانه هاي ارائه برخي خدمات را به اين شرکت ها واگذار کرده است.
وي افزود: شرکتهاي PAP و مخابرات در چارچوب اين پروانه ها زير نظر رگولاتوري و شوراي رقابت همکاري خواهد داشت.
به گفته پوررنجبر قرار است امکانات تعريف شده در پروانه اين شرکتها از طريق مخابرات در اختيار آنها قرار گيرد اما در اين تفاهم نامه ها و پروانه ها پيش بيني پيشرفت تکنولوژي ديده نشده است.
مديرعامل شرکت مخابرات تاکيد کرد: ما آنچه را که برمبناي تکنولوژي قديم است در اختيار آنها قرار ميدهيم اما به روز رساني شبکه مخابرات و تجهيزات نيز در دستور کار است و مخابرات همواره در حال پيشرفت است.
پوررنجبر ادامه داد: به طور مثال وقتي مخابرات در حال تغيير شبکه از کابلي به فيبر نوري است اين موضوع در پروانه هاي فعاليت و همکاري في مابين پيش بيني نشده لذا شرکتهاي PAP به دليل کمبود تجهيزات منطبق با نيازهاي روز شبکه، نمي توانند سرويس دهي مناسبي به مشتريان خود داشته باشند.
وي تصريح کرد: اين شرکتها بايد به روز شوند و هزينه هاي آن را پرداخت کنند، ما هيچ تعهدي به PAP ها درباره تغيير تکنولوژي نداريم اما آنها هم بايد در اين به روز شدن با ما سهيم باشند.
وي در خصوص مرجع رسيدگي کننده به اين نارضايتي ها گفت: سازمان رگولاتوري بايد تکليف اين موضوع را مشخص کند.
مديرعامل مخابرات ايران در خصوص کم بودن ظرفيت ADSL برخي مناطق تهران اظهار داشت: ما در مخابرات کمبود کمّي داريم و اين طبيعي است که مخابرات به دليل کمبود ظرفيت نتواند در برخي مناطق هيچ سرويسي ارائه دهد.
پوررنجبر درباره افزايش تعرفه اينترنت گفت: هيچ افزايش تعرفه اي نخواهيم داشت اما شکل تعرفه تغيير خواهد کرد.

​​